ΑΡ.ΠΑ.: Αντιλαϊκός και ο νέος προϋπολογισμός για το 2011 του Δήμου Βύρωνα

Ανακοίνωση της Αριστερής Παρέμβασης Πολιτών Βύρωνα για την ψήφιση του προϋπολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα.

ΑΝΤΙΛΑΪΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Βύρωνα για το 2011 ύψους 57,8 εκ. €, που ψήφισε η Δημοτική αρχή Χαρδαλιά, είναι ο πρώτος μετά την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης» και εν μέσω της κυβερνητικής επίθεσης για μείωση των κοινωνικών δαπανών, για κτύπημα κάθε εργασιακού και ασφαλιστικού δικαιώματος και για τεράστια αναδιανομή του πλούτου υπέρ του κεφαλαίου. Με την πολιτική της κυβέρνησης των μνημονίων και του πολέμου μειώνεται το εισόδημα των εργαζόμενων και συνταξιούχων, αυξάνονται η ανεργία και οι φόροι, επιχορηγούνται οι τράπεζες και το κεφάλαιο, ξοδεύονται 7, 5 εκ. € τo μήνα για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο κατά της Λιβύης. Η πολιτική της δημοτικής αρχής διαχειρίζεται τα δημόσια οικονομικά του δήμου μας, μέσα σε αυτό το τοπίο, με τον ίδιο αντιλαϊκό-φορομπηχτικό προσανατολισμό. 
Ο Προϋπολογισμός προεγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και την Οικονομική Επιτροπή (που εκ του νόμου του Καλλικράτη έχει την απόλυτη πλειοψηφία η δημ. εξουσία). Επίσης, πέρασε από την κατ’ επίφαση Επιτροπή Διαβούλευσης (που εκ του διορισμού της ελέγχεται από τη δημοτική πλειοψηφία), χωρίς κανένα ουσιαστικό διάλογο. Ακόμα και αυτοί που υπερψήφισαν δεν τον είχαν καν διαβάσει. Με τον ίδιο τρόπο εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και από τα μέλη της δημοτικής πλειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο, παρότι πρόκειται για το κατεξοχήν θέμα, που καθορίζει την πολιτική του δήμου. 
Ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε αποτυπώνει τις επιταγές της τρόικας (Ε.Ε., Δ.Ν.Τ., Ε.Κ.Τ.), τη μείωση των κοινωνικών δαπανών, την εξάρτηση από τις τράπεζες, την αύξηση των φόρων, την εκποίηση δημόσιας περιουσίας, την προωθούμενη χρεοκοπία, την επιβάρυνση των κατοίκων για κάθε υπηρεσία. 
Ενδεικτικά στα έσοδα:

 1. Από τα 27,9 εκ. € των τακτικών εσόδων, τα 10,0 εκ. € προέρχονται από τη φορομπηξία και την ανταποδοτική παροχή υπηρεσιών στους κατοίκους του Βύρωνα (7,0 εκ. € από δημ. φόρους, 2,8 από το νεκροταφείο, 0,15 εκ. € από παράβολα μεταναστών, κ.α.). Είναι χαρακτηριστικό, ότι η δημ. αρχή με απόφαση προηγούμενου δημ. συμβούλιου αύξησε τα δημοτικά τέλη κατά 3.5% για τους κατοίκους σε σχέση με το 2010.
 2. Μόνο τα 11,7 εκ. € των τακτικών εσόδων είναι κρατικοί πόροι (και αυτοί προερχόμενοι από έμμεσους και άμεσους φόρους μας), που αποτελούν μέρος των θεσμοθετημένων κρατικών επιχορηγήσεων στο δήμο και πιθανά ούτε αυτοί θα αποδοθούν στο σύνολο τους. Ενώ, δεν προβλέπεται να χορηγηθούν ούτε τα προηγούμενα οφειλόμενα από την κεντρική κυβέρνηση.
 3. Προσμετράται στα έσοδα πώληση περιουσιακού στοιχείου του δήμου (ένα δημόσιο υπόγειο γκαράζ επί της Ευαγγ. Σχολής που μένει 10 χρόνια κλειστό με ευθύνη της δημ. αρχής). 6 εκ. € εσόδων προβλέπονται από εκποίηση και μίσθωση δημόσιας-δημοτικής περιουσίας (οικόπεδο στην Πεντέλη 25 στρεμμάτων, αναψυκτήρια σε παιδικές χαρές Μυρακτής και Αγ. Τριάδας).

Για τα έξοδα : 
1. Παρά το πέρασμα με τον «Καλλικράτη» κοινωνικών υπηρεσιών και ευθυνών από το κεντρικό κράτος στο δήμο, δεν προβλέπεται καμιά αύξηση για κοινωνικές υπηρεσίες. Προφανώς οδηγούμαστε σε συρρίκνωση των κοινωνικών υπηρεσιών και παροχών για σχολεία, παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, κ.α.. Χαρακτηριστικά μόνο το 2% των εξόδων προβλέπεται για τα έξοδα των σχολείων και να δούμε αν θα δοθεί. Γιατί κρίνοντας και από την υλοποίηση των προηγούμενων προϋπολογισμών του δήμου, φαίνεται ότι ακολουθείται η λογική «το τάξιμο δεν βλάφτει το δόσιμο βλάφτει»!!!.
2. Το 12% των τακτικών εσόδων πάει για εξυπηρέτηση δανείων. 
Γενικά :

 1. Στα έξοδα του τεχνικού προγράμματος δεν υπάρχει πρόβλεψη για κανένα καινούργιο έργο υποδομών (νέοι παιδικοί σταθμοί, νέα σχολεία, νέα νηπιαγωγεία, εξεύρεση χώρων για πολιτισμό, αθλητισμό, παιδικές χαρές, για νέους ελεύθερους χώρους, κ.α..) Προϋπολογίζονται 18,6 εκ. € (έναντι 34,4 εκ. € την προεκλογική χρονιά του 2010) για αποπεράτωση έργων που ξεκίνησαν προεκλογικά (ασφαλτοστρώσεις, σταματημένο κτίριο του Γυμνασίου Καρέα και για το νέο κολυμβητήριο –που πιθανόν δεν θα προχωρήσει λόγω χρηματοδότησης από Πρόγραμμα Δημ. Επενδύσεων).
 2. Αναμένεται ότι θα δημιουργηθεί σύντομα νέο έλλειμμα και θα καλυφθεί με νέα δάνεια και λόγω υπερεκτίμησης των εσόδων και λόγω μη συνέπειας της κεντρικής κυβέρνησης στις οφειλές της.
 3. Το έλλειμμα αντιμετωπίζεται, στα πρότυπα της κεντρικής κυβέρνησης, με δανεισμό και ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας. Η δημοτική αρχή παίρνει συνεχώς δάνεια. Το 2010 δανείστηκε 5,7 εκ. €. και για το 2011 ήδη έχει δανειστεί 2,95 εκ. €. Η εξάρτηση από τον τραπεζικό δανεισμό, θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 2011 με 2,6 εκ. € για τόκους και χρεολύσια και στο τέλος του 2011 θα υπάρχει ακόμα υπόλοιπο χρέους 17,9 εκ. €.. Όλο αυτό μετακυλύεται στους κατοίκους, που καλούνται να το πληρώσουν με τις αυξήσεις των φόρων της κεντρικής κυβέρνησης και της δημοτικής αρχής.
 4. Η χρεωκοπία του δήμου, παρά τη φορομπηξία, έχει δρομολογηθεί εδώ και καιρό στα πρότυπα της κεντρικής κυβέρνησης.
 5. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν και στον προϋπολογισμό του 2011, όπως και στους προηγούμενους, δαπάνες για δημόσιες σχέσεις, ειδικούς συμβούλους και μια σειρά άλλα παρόμοια.

Οι πολίτες πληρώνουν τα πάντα (αν μπορούν βέβαια). Δημοτικά τέλη από τα μεγαλύτερα στην Αττική, γκαράζ, αθλητικές δραστηριότητες, Νεκροταφείο, Παιδικούς Σταθμούς, κ.λ.π. και φορτώνονται με δάνεια για έργα που, αν τα κάνουν, θα έχουν ήδη παραχωρήσει ή θα τα παραχωρήσουν σε ιδιώτες για να κερδοσκοπήσουν και αρκετά από αυτά είναι αμφισβητούμενης χρησιμότητας και αναμφίβολα κακής ποιότητας. Σε πλήρη συνέπεια με τη συντηρητική πολιτική σε ευθεία σύγκρουση με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των εργαζόμενων, των νέων και των συνταξιούχων της περιοχής μας.
Και αυτός ο προϋπολογισμός, αποτυπώνει λιτότητα για τους κατοίκους, περικοπή κοινωνικών δαπανών και φορομπηξία. Λειτουργεί ως μηχανισμός μεταφοράς χρημάτων των κατοίκων στις εταιρείες που νέμονται το δημόσιο χρήμα. Από την όλη διαχείριση των οικονομικών του δήμου αυτοί που ωφελούνται είναι οι μεγάλες κατασκευαστικές και άλλες εταιρείες προμηθειών, συμβούλων και παροχής υπηρεσιών που αναλαμβάνουν έργα και προμήθειες του δήμου. Οι προτεραιότητές δεν είναι στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών αλλά είναι σε κατεύθυνση εξυπηρέτησης των επιχειρηματιών και γενικότερα των κερδοσκοπικών συμφερόντων και μάλιστα των αεριτζίδικων. 
Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό για όλους τους παραπάνω λόγους. Είναι ταξικός, φορομπηχτικός με σταθερό προσανατολισμό την ιδιωτικοποίηση, το κέρδος και την ανταποδοτικότητα – επιχειρηματικότητα, τον υπέρμετρο δανεισμό. Ο προϋπολογισμός είναι πέρα, μακριά και αντίθετος από τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.
Επανερχόμαστε και απαιτούμε:

 • Να καταργηθεί ο σημερινός τρόπος φορολόγησης των δημοτών, γιατί έχει κεφαλικό χαρακτήρα.
 • Μείωση-κατάργηση των δημοτικών φόρων-τελών για τους κατοίκους χαμηλών εισοδημάτων, π.χ. κατάργηση τους για την πρώτη κατοικία μέχρι 120 τ.μ..
 • Αύξηση της φορολογίας στις μεγάλες επιχειρήσεις και στη μεγάλη ακίνητη περιουσία.
 • Να πάψει ο δήμος να αποτελεί μεσάζοντα των οικονομικών συμφερόντων. Να σταματήσει να παίρνει δάνεια και να διοχετεύει το χρήμα στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Να μην γίνεται μπαλάκι ανάμεσα σε κεντρικό κράτος και δήμο το θέμα των εσόδων για να υποβαθμίζονται οι κοινωνικές παροχές, να αποδοθούν οι χρωστούμενοι πόροι στους δήμους.
 • Λεφτά για τις κοινωνικές δαπάνες, για μισθούς και συντάξεις και τις λαϊκές ανάγκες σε παιδεία, υγεία, πρόνοια, υποδομές, πολιτισμό και αθλητισμό.
 • Να διαγραφεί το χρέος. Να πληρώσουν οι τράπεζες και το κεφάλαιο την κρίση και όχι ο λαός.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Εγγραφή σε ενημερώσεις
Ειδοποίηση για
guest

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια