Φυσικές καταστροφές

Με απόφαση του Δημάρχου Βύρωνα, συγκροτήθηκε Επιτροπή για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές.