Τροφεία

Όλες τις οικογένειες των οποίων τα βρέφη και τα νήπια  φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βύρωνα απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων για τον μήνα Μάρτιο.