ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Ε.Σ.Π.Ε.-Π.Α.Σ.Κ.Ε.

Πρώτη δύναμη αναδείχτηκε η "Ανεξάρτητη Αγωνιστική Παρέμβαση" στις εκλογές του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Βύρωνα. Δεύτερη η παράταξη «Ε.Σ.Α.Κ.- ΔΑΣ».

Δημοκρατικό κάλεσμα αγώνα και αντίστασης από τον κ. Μηναΐδη Κώστα, Αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Βύρωνα και Επικεφαλής της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ε.Σ.Π.Ε.-Π.Α.Σ.Κ.Ε.

Διαβάσετε τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των Σωματείων και των Συλλόγων, με βάση τις οποίες η Π.Ο.Ε.-O.Τ.Α., πρότεινε την μη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Απάντηση δίνει η Συνεργασία: Ε.Σ.Π.Ε.–Π.Α.Σ.Κ.Ε. στην ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αγωνιστικής Παρέμβασης, που κάνει λόγο για συνδικαλιστική γραφειοκρατία, η οποία πούλησε τον αγώνα των εργαζομένων.

Εβδομάδα κινητοποιήσεων ξεκινάει από το Σάββατο, με τους εργαζόμενους του Δήμου Βύρωνα να αντιδρούν στη ψήφιση του νέου μνημονίου.

Σχόλιο του Μηναΐδη Κώστα, επικεφαλής της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ε.Σ.Π.Ε.–Π.Α.Σ.Κ.Ε. και Αντιπρόεδρου του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα, σχετικά με κίνημα των Αγανακτησμένων.