ΚΕΑΝ

Την πρόσληψη 326 ατόμων, προβλέπει η ανακοίνωση για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.