Κέντρο Κοινότητας

Ο Δήμος Βύρωνα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει στη ψυχική υγεία των πολιτών η πανδημία του κορωνοιού, προσφέρει υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής.

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βύρωνα θα βρεθούν τα στελέχη της υπηρεσίας της ΕΣΑμεΑ «Διεκδικούμε Μαζί», την Τετάρτη 4/3, με σκοπό να εδραιώσουν μία άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία και επαφή με τα άτομα με αναπηρία.