Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα

Μετά από χρόνια, ξεκίνησε η περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων στον Δήμο Βύρωνα.

Την αντίθεση του με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βύρωνα να αναθέσει την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε ιδιωτική εταιρεία, εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων.

Ξεκίνησε η διαδικασία απόσυρσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Βύρωνα.

Καταγγελία αναγνώστη για εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα στο Δήμο Βύρωνα.