Δάνεια

Αίτημα για επιμήκυνση έως και 25 έτη της αποπληρωμής των δανείων και μείωση του επιτοκίου σε 5,9% από 11,5% που είναι σήμερα, υπέβαλε ο Δήμος Βύρωνα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στους Δήμους μπαταξήδες συγκαταλέγεται ο Δήμος Βύρωνα αφού τα χρέη του ανέρχονται στο ποσό 5.676.699€ και δεν αποκλείεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης που προβλέπει ο «Καλλικράτης».