Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Βύρωνα

Ανακοίνωση για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Βύρωνα εξέδωσε η δημοτική αρχή, στην οποία παρουσιάζει το όραμα της για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων του που σταδιακά θα οδηγήσει σε μια τοπική κοινωνία «μηδενικών αποβλήτων».

Ακολουθεί η ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ο Δήμος Βύρωνα οραματίζεται μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων του που σταδιακά θα οδηγήσει σε μια τοπική κοινωνία «μηδενικών αποβλήτων», που δεν περιορίζεται στα γεωγραφικά όριά του και συμπεριλαμβάνει τη συνεργασία με συνδέσμους (όπως ο ΕΔΣΝΑ) και άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς (όπως κοινωνικές επιχειρήσεις) που θα καινοτομούν, τόσο τεχνολογικά όσο και κοινωνικά, στα συστήματα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και συνολικά αξιοποίησης των αποβλήτων.

Ο Δήμος Βύρωνα οραματίζεται επίσης την εποχή κατά την οποία όλοι οι πολίτες θα είναι άριστα ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι στα θέματα της διαχείρισης των αποβλήτων και θα συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δράσεις του δήμου.

Ο Δήμος Βύρωνα οραματίζεται την επίτευξη των στόχων του παρόντος Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, η οποία αποτελεί το επόμενο βήμα για την ορθολογική και περιβαλλοντικά βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου. Όπως έχει προαναφερθεί, ο Δήμος έχει ήδη κάνει τα πρώτα βήματα για την αξιοποίηση των αποβλήτων, μέσω της συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων σε πολλαπλά ρεύματα γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη έντονης ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών.

Οι αρχές του Δήμου Βύρωνα, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων του δήμου, είναι:

  1. η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων,
  2. η μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων, μέσω της επαναχρησιμοποίησης τους, της ανάκτησης υλικών (δηλ. ανακύκλωσης συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης), αλλά και της ασφαλούς ανάκτησης ενέργειας απ’ όσα απόβλητα δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, με καθορισμό συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων στη βάση της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής,
  3. η βελτιστοποίηση του υπάρχοντος συστήματος αποκομιδής των αποβλήτων (σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων) και η εισαγωγή χωριστής διαλογής βιοαποβλήτων, με έμφαση – σε πρώτη φάση – στα πράσινα απόβλητα και ακολουθώντας την αξιοποίηση / ανάπτυξη των αντίστοιχων υποδομών στην Περιφέρεια για τα βιοαπόβλητα κουζίνας,
  4. η ενημέρωση του κοινού και η περιβαλλοντική εκπαίδευση των παιδιών στα σχολεία.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Βύρωνα»

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ