6ος Παιδικός Σταθμός

Το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα καταγγέλλει ότι στον 6ο Παιδικό Σταθμό η πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Τμηματάρχη έγινε με υποκειμενικά κριτήρια, παραβιάζοντας τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.