Υπουργείο Εξωτερικών

Ο Δήμος Βύρωνα με την υποστήριξη του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπ. Εξωτερικών διοργανώνει ένα αφιέρωμα για την «Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων».