Τίνα Μπιρμπίλη

Σημαντικό δημοσίευμα για την σχεδιαζόμενη Γραμμή 4 υπήρξε χθες καθώς αναλύεται η αναμενόμενη πορεία κατασκευής της Γραμμής.

Στη νομική υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος διαβιβάστηκε το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την προστασία του Υμηττού.

Στη ζώνη Α, δηλαδή στη ζώνη απολύτου προστασίας θα υπαχθεί ο Υμηττός και θα απαγορεύεται η δόμηση στο μεγαλύτερο μέρος του, επεσήμανε η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη.

Η Υπουργός ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη δεσμεύτηκε για την πιλοτική εφαρμογή στον Υμηττό ενός καθετοποιημένου σχεδίου δράσης με ειδικά μέτρα πρόληψης δασικών πυρκαγιών.

Αναστέλλεται για ένα ακόμη έτος η έκδοση οικοδομικών αδειών στην περιοχή του Υμηττού, σύμφωνα με απόφαση την οποία θα υπογράψει τις επόμενες ημέρες η υπουργός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη.