Στάθμευση

Πιλοτικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο προτίθεται να εφαρμόσει ο Δήμος Βύρωνα.