Πυρομαχικά

Ως πεδίο υψηλού κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών χαρακτηρίζεται η δυτική πλευρά του Υμηττού λόγω των εγκαταλελειμμένων πυρομαχικών που είναι διάσπαρτα στο έδαφος.