Πρωτοβουλία μαθητών 3ου Λυκείου Βύρωνα

Μαθητές από το 3ο Λύκειο Βύρωνα μοίρασαν το παρακάτω κείμενο σε σχολεία του Βύρωνα. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του διευθυντή του σχολείου, ο οποίος ζήτησε να σταματήσει η διανομή του κειμένου.