Νευροïνωμάτωση

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Νευροïνωμάτωση «Ζωή με NF», με έδρα τον Βύρωνα, πρόκειται να διοργανώσει μία σειρά δράσεων ενημέρωσης για αυτήν τη σπάνια πάθηση.