Νεκροταφείο

Δεκτή από όλες τις παρατάξεις έγινε η πρόταση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Στάση Βύρωνα, που αφορούσε την αποκατάσταση του χώρου του Πικ-νικ.

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19/02 η συνάντηση των τοπικών επιτροπών Ζωοδόχου Πηγής και Φρυγίας της Στάσης Βύρωνα. Σκοπός ήταν να αναδειχτεί το μείζον ζήτημα της απαξίωσης του δασικού χώρου του Πικ Νικ και της μετατροπής του σε υπαίθριο πάρκινγκ.

Καταγγελία της «Επιτροπής Καταγραφής της Κατάστασης στον Δήμο Βύρωνα» για το Νεκροταφείο.