Κομπάνι

Εκστρατεία αλληλεγγύης με συγκέντρωση τροφίμων, ειδών προσωπικής υγιεινής και φαρμακευτικό υλικό για τους πρόσφυγες του Κομπάνι, από τον Δήμο Βύρωνα.