Κολυμβητήριο

Δημοπρατήθηκε το Κλειστό Κολυμβητήριο της πόλης του Βύρωνα. Ο ορισμός αναδόχου και η έναρξη των εργασιών αναμένονται εντός του καλοκαιριού, ενώ το έργο ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2011.