Κοινόχρηστοι χώροι

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η Δημοτική Αρχή τον νέο Κανονισμό χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι δημότες να κάνουν παρατηρήσεις και βελτιωτικές προτάσεις.