ΚΕΠ Υγείας

Μετά τη δημιουργία του πρώτου Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, ο Βύρωνας είναι ανάμεσα στους πρώτους Δήμους που ιδρύουν Κέντρα Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας.