Αξιολόγηση εργαζομένων

Απόφαση να μην εφαρμοστεί η αξιολόγηση και να μην σταλούν στοιχεία στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης πήρε και το δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα.