Ακτινοβολία

Από δεκάδες έως και εκατοντάδες φορές κάτω από τα όρια ασφαλείας της Ελληνικής Νομοθεσίας είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο Βύρωνα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πρώτων μετρήσεων του «Κινητού Σταθμού Μέτρησης ΕΡΜΗΣ».

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά από συνεννόηση με το Δήμο Βύρωνα προχώρησε σε μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε κεντρικές οδούς του δήμου μας.