Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος

Ο Βήμα 99,5 και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος της ΓΣΕΕ αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για τη στήριξη κοινωνικών ομάδων που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. Δείτε ποιες από τις επιχειρήσεις του Βύρωνα συμμετέχουν.