Αναδάσωση του Υμηττού την Κυριακή 12/3

Ο Δήμος Βύρωνα καλεί όλους τους μικρούς και μεγάλους δημότες στην αναδάσωση του Υμηττού, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017, στις 10.00 π.μ., στον Άγιο Γεώργιο Καρέα. Η αναδάσωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) και την Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Δήμου Βύρωνα.

Μετά από έναν διαρκή αγώνα για την αποκατάσταση της μεγάλης ζημιάς που προκάλεσε η μεγάλη φωτιά του 2015 και αφού τηρήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και ακολουθήθηκαν όλες οι ενδεδειγμένες επιστημονικά ενέργειες, ξεκινάει η επιχείρηση αναδάσωσης και αποκατάστασης του τοπίου για να δούμε επιτέλους το βουνό μας πράσινο ως πνεύμονα ζωής και ως έναν φιλόξενο φυσικό χώρο. Ο Συνολικός αριθμός των φυτών είναι 1250.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
I. Η ευαισθητοποίηση του κοινού.
II. Η ενίσχυση της ιδέας του εθελοντισμού.
III. Η επαναφορά του προϋπάρχοντος δάσους στις περιοχές των Δήμων Mελών του Σ.Π.Α.Υ.  και συγκεκριμένα στους Δήμους Βύρωνα, Ηλιούπολης & Αργυρούπολης, καθώς και η επέκταση του πρασίνου στις γυμνές από βλάστηση περιοχές του Υμηττού οι οποίες λόγω σοβαρής υποβάθμισης τείνουν να φτάσουν στην ερημοποίησή τους. Παράλληλα θα επιδιωχθεί η βελτίωση των σταθμολογικών συνθηκών με τις κατάλληλες επεμβάσεις καθώς και με επικουρικά μέτρα όπως συστηματική άρδευση, λίπανση και περιποίηση.
IV. Μέσω των παραπάνω επεμβάσεων θα έχουμε βελτίωση της αισθητικής εικόνας των τοπίων των περιοχών αλλά κυρίως αύξηση της εξισορροπητικής ικανότητας του δασικού οικοσυστήματος προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του γενικότερου κλίματος των περιοχών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
Μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έγιναν στον Υμηττό κατά την τελευταία 10 ετία ήταν αυτή της 17ης Ιουλίου 2015. Ήταν η μεγαλύτερη σε έκταση και η μεγαλύτερη σε ποσοστό κάλυψης από υψηλό δάσος χαλεπίου πεύκης.
Κατέστρεψε συνολικά μια έκταση περί τα 7.900 στρέμματα από δάση και θαμνώνες, σε περιοχές των Δήμων Βύρωνα, Ηλιούπολης και Αργυρούπολης
Η πίεση του κόσμου είναι έντονη και ζητούν να βοηθήσουν με κάθε τρόπο ώστε να γίνει επαναφορά του δασικού οικοσυστήματος στις περιοχές που έχουν καεί.
Επιλεχθήκαν στους δήμους αυτούς περιοχές για εθελοντική αναδάσωση.
Η σπουδαιότητα της φυσικής αναγέννησης δεν παραγκωνίζεται και για λόγο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι στην περιοχή του Βύρωνα δεν επεμβαίνουμε στην προσφάτως καμένη έκταση λόγω της ύπαρξης των σπορέων.
Οι υπόλοιπες όμως περιοχές (εκτάσεις) όπου έχουν υπάρξει αλλεπάλληλες πυρκαγιές με σχεδόν πλήρη εξάλειψη του φυτικού γενετικού υλικού και με κίνδυνο εξάλειψης και του φυσικού εδάφους, πρέπει να δεχτούν την ανθρώπινη βοήθεια ως μια θετική επέμβαση σε αντιστάθμισμα της καταστροφικής επέμβασης που προκλήθηκε μέσω των πυρκαγιών από ανθρώπινο – όπως όλα δείχνουν – χέρι.
Οι περιοχές που επιλέχθηκαν για εθελοντική αναδάσωση βρίσκονται πλησίον δασικών οδών και έχουν εύκολη πρόσβαση του κοινού.
Οι επεμβάσεις θα γίνουν εκατέρωθεν των δασικών οδών και σε βάθος περί τα 20 μέτρα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ

1. Περιοχή: Βύρωνα- θέση Αγ.Γεώργιος Καρέα (παλαιότερη καμένη έκταση)
           
1.1 Γενικά
Η οριοθέτηση της περιοχής έχει ως εξής:
Βόρειο τμήμα: Με υπάρχουσα βλάστηση
Νότιο τμήμα: Με υπάρχουσα βλάστηση
Ανατολικό τμήμα: Με υπάρχουσα βλάστηση
Δυτικό τμήμα: Με υπάρχουσα βλάστηση
Η έκταση αυτή καταλαμβάνει περί τα 18,00 στρέμματα.

1.2 Διοικητική Υπαγωγή
Διοικητικά: Η περιοχή ως αναφέρεται παραπάνω υπάγεται στον Δήμο Βύρωνα.
Δασικά: Η παραπάνω έκταση υπάγεται στο Δασαρχείο Πεντέλης.

ΕΚΛΟΓΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
1. Βασικές προϋποθέσεις εκλογής Δασοπονικών Ειδών
Σκοπός του έργου είναι η οικολογική ανόρθωση των προς Αναδάσωση περιοχών, η συγκράτηση του εδάφους και η αποκατάσταση του τοπίου. Γι’ αυτό τα προς εκλογή δασοπονικά είδη πρέπει να πληρούν τις εξής βασικές προϋποθέσεις :
α) Να χρησιμοποιηθούν είδη βιολογικά προσαρμοσμένα στο περιβάλλον της περιοχής που να υπόσχονται ασφαλή εγκατάσταση και ικανοποιητική εξέλιξη,
β) Να υπάρξει μια λογική μίξη των εύφλεκτων ειδών με λιγότερα εύφλεκτα είδη καθώς και μίξη δέντρων με θάμνους,
γ) Τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να εξασφαλίζουν τη φυσική αναγέννηση στο διηνεκές είτε με σπόρους είτε με αναβλάστηση,
δ) Τα είδη να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του τεθέντος δασοπονικού σκοπού δηλαδή να έχουν προστατευτικό και εξισορροπητικό ρόλο.

2. Δασοπονικά είδη που θα χρησιμοποιηθούν
1) Κυπαρίσσια (ορθόκλαδο)
2) Κυπαρίσσια (πλαγίοκλαδο)
3) Πικροδάφνες,
4) Σπάρτο

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Διάνοιξη λάκκων
Η διάνοιξη των λάκκων θα γίνει με μέριμνα ΣΠΑΥ με εργάτες ή με σκαπτικό ελαστιχοφόρο μηχάνημα ή με κοχλιωτή συσκευή ανάλογα με την κλίση και τις τοπικές συνθήκες. Το βάθος των λάκκων θα είναι 0,50μ και το πλάτος διαμέτρου θα είναι 0,40μ.
Κατά την διάνοιξη των λάκκων το επιφανειακό χώμα θα φυλάσσεται δεξιά και αριστερά του λάκκου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά την φύτευση.
Ανεξάρτητα του τρόπου διάνοιξης του λάκκου το σχήμα του θα είναι κωλουροειδές με τη μικρή επιφάνεια στο βάθος του λάκκου και τη μεγάλη στην επιφάνεια του εδάφους.

2. Προμήθεια
Θα γίνει ανάλογη προμήθεια  δασικών δένδρων και θάμνων από επιλεγμένα φυτώρια.

3. Φυτευτικός Σύνδεσμος
Δεν θα χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένος φυτευτικός σύνδεσμος καθότι οι εκτάσεις είναι ανομοιόμορφες και κατ’ εκτίμηση θα φυτευτούν 70 φυτά στο στρέμμα.

4. Φύτευση – Διαμόρφωση λεκάνης
Κατά τη φύτευση στον πυθμένα του λάκκου θα τοποθετηθεί λίγο επιφανειακό έδαφος απ’ αυτό που φυλάχτηκε δεξιά και αριστερά του λάκκου κατόπιν θα τοποθετηθούν τα φυτά κατακόρυφα μέσα στους λάκκους και αφού πρώτα αφαιρεθεί ο φυτόσακος.
Ο λάκκος μετά συμπληρώνεται με το υπόλοιπο φυλαγμένο χώμα από το επιφανειακό έδαφος και διαμορφώνεται η περιφέρεια του λάκκου ειδικά προς τα κατάντη για την καλύτερη συγκράτηση του νερού της βροχής και του ποτίσματος.
Οι ανωτέρω εργασίες γίνονται ταυτόχρονα.

5. Προμήθεια και Τοποθέτηση Δεξαμενών – Προμήθεια και τοποθέτηση αρδευτικών σωλήνων – Αρδεύσεις
Το πότισμα θα γίνει με μέριμνα του ΣΠΑΥ. Κατά τη φύτευση θα γίνει ένα πότισμα.
Το απαραίτητο νερό για την άρδευση θα αντλείται από τις γεωτρήσεις των Δήμων προς τις περιοχές Αναδάσωσης.

Ας συμβάλλουμε όλοι στη μεγάλη αυτή εκστρατεία αναδάσωσης και αναζωογόνησης του βουνού, για να αποκαταστήσουμε τη φύση δίπλα στα σπίτια μας.

Ο Υμηττός είναι ο κήπος των σπιτιών μας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Εγγραφή σε ενημερώσεις
Ειδοποίηση για
guest

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια