Δωρεάν ιατρικά αντικείμενα από το Κοινωνικό Φαρμακείο Βύρωνα

Το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο (ΚΙΦΒ) ανακοινώνει ότι έχει στη διάθεσή του και προσφέρει δωρεάν, μόνο σε άνεργους και άπορους, τα εξής είδη:

  • Ειδικό αναπηρικό καροτσάκι με λεκάνη για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών
  • Τέσσερις (4) εκνεφωτές
  • Ουροσυλλέκτες

Η παραλαβή των αναφερομένων αντικειμένων γίνεται στο ΚΙΦΒ, προσκομίζοντας τα αναγκαίαδικαιολογητικά, δηλαδή εκκαθαριστικό εφορίας 2015 και κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, που είναι σε ισχύ.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ