Κοινωνικό παντοπωλείο και κοινωνικό φαρμακείο από τον Δήμο Βύρωνα

Ο Δήμος Βύρωνα προβαίνει στη δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού φαρμακείου, αλλά και στην παροχή συσσιτίου (σε άτομα ή νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κ.λπ.), μετά από σχετική απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 14 Ιουλίου κατόπιν εισήγησης της δημοτικής αρχής. Την Παρασκευή 15/7 ο Δήμος υπέβαλε προς έγκριση τον σχετικό φάκελο.

Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Βύρωνα είναι το πρόγραμμα «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» της Περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι κοινωνικές δομές θα είναι οι εξής :

α) Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα διανέμει σε τακτική βάση τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd, κ.λπ., σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

β) Η Δομή Παροχής Συσσιτίου θα παρέχει συσσίτια σε σταθερή και τακτική βάση στους ωφελούμενους σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

γ) Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Το σχετικό φαρμακευτικό υλικό θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες, τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, συλλογικούς φορείς και πολίτες.

Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο προβλέπονται από δύο θέσεις εργασίας ενώ για την Δομή Συσσιτίου πέντε θέσεις εργασίας, συνολικά δηλαδή 9 θέσεις εργασίας για 3 χρόνια.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ