Διαμαρτυρία εργαζομένων στο Δήμο Βύρωνα για την Κοινωφελή Εργασία

Το Σωματείο Εργαζομένων στο Δήμο Βύρωνα χαρακτηρίζει ως «υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων», το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας και διεκδικεί την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης της ΠΟΕ ΟΤΑ και της  εργατικής νομοθεσίας, καθώς και σταθερή, μόνιμη  εργασία για όλους με ενιαία δικαιώματα.

Ακολουθεί η σχετική επιστολή:

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ  

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα

Θέμα: Τα δικαιώματα των εργαζομένων στην κοινωφελή εργασία.

Κύριοι Σύμβουλοι.

Όπως γνωρίζετε, εφαρμόζετε και στο Δήμο Βύρωνα από τις αρχές Ιουλίου το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας. Πρόκειται  για ένα πρόγραμμα υπερεκμετάλλευσης των ανέργων, αφού επιβάλετε κατά παράκληση και παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.  Παραβιάζονται η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, και τα πιο στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα. Δεν εφαρμόζεται ούτε η  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας των  εργαζομένων  στους ΟΤΑ. Με την ψευδή αιτιολογία ότι η σύμβαση τους δεν υποκρύπτει   εξαρτημένη εργασία, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτουν καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών των δήμων, έχοντας προληφθεί σε διάφορες ειδικότητες  και εργάζονται μαζί με τους μονίμους εργαζόμενους, έχοντας το ίδιο ωράριο, και το ίδιο αντικείμενο εργασίας.

Το σωματείο μας όπως και το σύνολο του σ. κινήματος είμαστε αντίθετοι στο πρόγραμμα αυτό. Γιατί η ανεργία αντιμετωπίζεται με τη δημιουργία νέων θέσεων σταθερής απασχόλησης και όχι με προγράμματα ανακύκλωσης των ανέργων, αλλά και γιατί με το πρόγραμμα αυτό καταπατάτε κάθε έννοια εργατικού δικαίου. 

Το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του τον Οκτώβριο του 2014 ζήτησε να ενταχτεί ο Δήμος Βύρωνα σε αυτό το πρόγραμμα και σήμερα  εργάζονται στο Δήμο Βύρωνα 80 εργαζόμενοι και υπολείπονται άλλοι 60 για να συμπληρωθεί ο αριθμός που είχε ζητήσει. Οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτουν  πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου. Όταν  λήξη  η σύμβαση τους και απολυθούν τα προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου θα είναι τεράστια, με επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στην ποιότητα ζωής στην πόλη.

Το Δ.Σ του σωματείου μας δεν μπορεί να σιωπά και να κλείνει τα μάτια μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Θέτουμε για συζήτηση το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο από το οποίο ζητάμε να πάρει τις αναγκαίες αποφάσεις έτσι ώστε:

Να εφαρμοστεί η πάγια εργατική νομοθεσία και η Συλλογική  Σύμβαση Εργασίας στους εργαζόμενους στο πρόγραμμα αυτό.   Το ημερομίσθιο ή ο μισθός τους να είναι αυτός που προβλέπεται στη σύμβαση που έχει υπογράψει το υπουργείο εσωτερικών με την ΠΟΕ ΟΤΑ (κατώτερος μισθός 781 ευρώ). Να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία, η οικογενειακή κατάσταση και να καταβληθεί το ανθυγιεινό επίδομα σε αυτούς που εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες. Να τους δοθούν οι άδειες ( κανονική -αναρρωτική- γονική). Μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια, εμβολιασμό, μέσα ατομικής προστασίας. Να τοποθετούνται και να εργάζονται όλοι σύμφωνα με την πρόσληψη τους  χωρίς καμία  διάκριση.  Καταβολή των δεδουλευμένων κάθε μήνα.

Επίδομα ανεργίας σε όλους μετά το τέλος του προγράμματος.

Ο  Δήμος Βύρωνα χρειάζεται άμεσα να διεκδικήσει την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για να σταματήσει η υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. Διαφορετικά οι υπηρεσίες του θα υπολειτουργούν ή θα ιδιωτικοποιηθούν.

Καλούμε το Δ. Συμβούλιο να πάρει απόφαση ότι να αναγνωρίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων στο πρόγραμμα  κοινωφελούς εργασίας και ότι ο Δήμος Βύρωνα θα εφαρμόσει όλα όσα προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και σε αυτούς τους  εργαζόμενους.

Συνημμένα: Έγγραφο του Υπ. Εργασίας για την κοινωφελή εργασία.

Έκθεση του Συνηγόρου του πολίτη για την κοινωφελή εργασία.

Το Δ. Σ.

Κοιν:  Πρόεδρο Δ. Συμβουλίου, Δήμαρχο Βύρωνα., Δ. Παρατάξεις.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ