Δράσεις του Σωματείου Εργαζομένων για την διαχείριση των απορριμάτων στο Δήμο Βύρωνα

Συνεχίζονται οι δράσεις του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα με στόχο ένα ενιαίο  φορέα με δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριμμάτων,  χωρίς τη συμμέτοχη ιδιωτικών εταιρειών.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ. 

Συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις του σωματείου των εργαζομένων.

Με στόχο ένα ενιαίο  φορέα με δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριμμάτων,  χωρίς τη συμμέτοχη ιδιωτικών εταιρειών και συμφερόντων. Την ενίσχυση της ανακύκλωσης, την αύξηση των εσόδων του Δήμου, τη μείωση των δημοτικών τελών, τη δημιουργία νέων θέσεων μόνιμης  εργασίας, με σεβασμό στο περιβάλλον και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Είναι γνωστές οι πρωτοβουλίες και η δράση που έχει αναπτύξει το σωματείο και οι εργαζόμενοι στο Δήμο Βύρωνα τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια για την υπεράσπιση και ανάπτυξη του δημόσιου χαρακτήρα που πρέπει να υπάρχει στη διαχείριση των απορριμμάτων. Χρησιμοποιώντας μεθόδους διαχείρισης φιλικές προς το περιβάλλον, χωρίς την συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών – μικρών και μεγάλων- και με στόχο την αξιοποίηση των απορριμμάτων, ως προϊόν, μέσα από την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποίηση των υλικών, με διαλογή στην πηγή. Με συμμετοχή των ίδιων των πολιτών και φορέα υλοποίησης τις υπηρεσίες καθαριότητας και ποιότητας ζωής των Δήμων. Στρατηγικός στόχος χρειάζεται να είναι η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης όλων των απορριμμάτων και των αποβλήτων, με αποκλειστικά και ουσιαστικά δημόσιο χαρακτήρα, με κοινωνικό έλεγχο, με ενιαίο σχεδιασμό, χωρίς τη συμμέτοχη των ιδιωτικών συμφερόντων. Που θα έχει την ευθύνη και το σχεδιασμό για όλα τα απορρίμματα, τη διαχείριση, την ανακύκλωση, την επεξεργασία, αξιοποίηση  και την πώληση των υλικών. Χρειάζονται αλλαγές στο σημερινό νομοθετικό πλαίσιο, κατάργηση των ΣΔΙΤ, των ιδιωτικών συστημάτων ανακύκλωσης, χρηματοδότηση των δήμων για τις αναγκαίες υποδομές και προσλήψεις μονίμου προσωπικού στις υπηρεσίες καθαριότητας.  Χρειάζεται επανασχεδιασμός των υπηρεσιών καθαριότητας και επανεκκίνησή τους με στόχο όσο το δυνατό λιγότερα απορρίμματα στις χωματερές. Από τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) να περάσουμε στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Αυτά θα γίνονται πράξη στο βαθμό που ενημερώνονται και συμμετέχουν οι πολίτες, και η κοινωνία κατακτά μια  άλλη κουλτούρα που δεν θα παράγει και αναπαράγει διαρκώς όλο και περισσότερα απορρίμματα. Ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια για να δημιουργηθούν οι αναγκαίες υποδομές που θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον και να υπάρξει και το αναγκαίο ανθρώπινο εργατικό δυναμικό.

Τα απορρίμματα περιέχουν χρυσό και η επεξεργασία και αξιοποίηση τους μπορεί να εξασφαλίσει στους ΟΤΑ και το δημόσιο τεράστια έσοδα. Η αξιοποίηση των απορριμμάτων μπορεί να  συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης  εξοικονομώντας έσοδα και δημιουργώντας νέες θέσεις σταθερής εργασίας. Η εξοικονόμηση εσόδων μπορεί να συμβάλει στη μείωση των δημοτικών τελών και στην οικονομική ανακούφιση των πολιτών.

Οι ιδιωτικές εταιρείες που επιβαρύνουν το περιβάλλον με τα προϊόντα που παράγουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία υποχρεούνται όλες να πληρώνουν τέλος ανακύκλωσης.

Το τέλος αυτό το μετακυλούν και το εισπράττουν από τους πολίτες με την πώληση των προϊόντων.  Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κοινωνικό πόρο που  οφείλει να τον εισπράττει το κράτος και να το αποδίδει στους δήμους για τα ανακυκλώσιμα υλικά που περισυλλέγουν. Χρειάζεται να αλλάξει ο νόμος 2939/2001 και ο κοινωνικός πόρος (τέλος ανακύκλωσης) να αποδίδεται στους ΟΤΑ για τα ανακυκλώσιμα υλικά που περισυλλέγουν, χωρίς τη διαμεσολάβηση καμίας ιδιωτικής εταιρείας.   Να σταματήσει αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα με τα ιδιωτικά συστήματα ανακύκλωσης, όπως με την ΕΕΑΑ Α.Ε. και την κοροϊδία των μπλε κάδων, της δήθεν ανακύκλωσης. Οι δήμοι που έχουν σύμβαση με την εταιρεία, συλλέγουν οργανικά σύμμικτα απορρίμματα στους μπλε κάδους και στη συνέχεια τα πηγαίνουν στο ιδιωτικό ΚΔΑΥ στον Ασπρόπυργο, για διαλογή. Πρόκειται για ένα σύστημα αποτυχημένο που μόνο τα ιδιωτικά συμφέροντα εξυπηρετεί, όχι τους δήμους και την κοινωνία των πολιτών. Η πρόσφατη πυρκαγιά που κατέστρεψε το συγκεκριμένο εργοστάσιο, ανέδειξε τα προβλήματα που προκλήθηκαν στο περιβάλλον της Αττικής ενώ ήταν γνωστές οι άθλιες συνθήκες εργασίας που είχαν επιβληθεί στους εργαζόμενους σε αυτό.

Την ΕΕΑΑ Α.Ε. δημιούργησαν και  είναι μέτοχοι κατά 65% οι εταιρίες που υποχρεούνται να πληρώνουν το τέλος ανακύκλωσης και κατά 35% η ΚΕΔΕ (συνδικαλιστικός φορέας των δήμων). Η  ΕΕΑΑ Α.Ε έχει υπογράψει σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο (ΕΟΑΝ), η οποία σύμβαση λήγει το 2015 και εισπράττει το τέλος ανακύκλωσης από τις εταιρείες και το διαχειρίζεται αυτή. Δυστυχώς στο σύστημα αυτό των μπλε κάδων της ΕΕΑΑ Α.Ε, έχουν υπογράψει σύμβαση και  συμμετέχον 270 Δήμοι που ανήκουν σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Το κίνητρο είναι ότι η εταιρεία αυτή τους διαθέτει απορριμματοφόρα και μπλε κάδους, συμφώνα με τον πληθυσμό του κάθε Δήμου. Ο Δήμος επιβαρύνεται τα έξοδα του προσωπικού, τα καύσιμα, τη μεταφορά, τη συντήρηση.  Είναι φανερό ότι οι δήμοι γίνονται το μέσο για την κερδοφορία της εν λόγο εταιρείας, ενώ θα μπορούσαν να οργανώσουν πραγματική  ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή,  χωρίς τη συμμετοχή της ιδιωτικής εταιρείας με τεραστία οικονομικά οφέλη για τους δήμους και την κοινωνία. Με το κοινωνικό πόρο (τέλος ανακύκλωσης)  που πρέπει να παίρνουν για τα ανακυκλώσιμα υλικά, την πώληση των υλικών αλλά και το όφελος που προκύπτει για το δήμο, αφού για κάθε ένα τόνο ανακυκλώσιμο υλικό που δεν θάβεται στη χωματερή ο δήμος επωφελείται 45 ευρώ για το τέλος ταφής που δεν καταβάλει στον ΕΔΣΝΑ.  Επιπρόσθετα  ο Δήμος από 1/1/2016 θα καταβάλει τέλος ταφής που ξεκινά από 30 ευρώ τον τόνο  υπέρ του πράσινου ταμείου για το τέλος ταφής ανεπεξέργαστων αστικών στερεών αποβλήτων, αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που κάνει επιτακτική την ανάγκη για την ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Ο Δήμος Βύρωνα μετά από αγώνες, την πρόταση του σωματείου εργαζομένων και παρά την αρχική απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, δεν υπέγραψε  σύμβαση με την ΕΕΑΑ Α.Ε και οργάνωσε την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή τεσσάρων υλικών. Είναι ίσως το μοναδικό δημοτικό σύστημα ανακύκλωσης με διαλογή των υλικών στην πηγή.

Οι πρώτοι κάδοι τοποθετήθηκαν και το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 17 Νοεμβρίου το 2008. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εξαιρετική.

Δημιουργήθηκαν οι λεγόμενες στάσεις ανακύκλωσης που περισυλλέγονται υλικά και όλα αυτά τα χρόνια πωλούνται στην αγορά – γιατί δεν υπάρχει δημόσιος φορέας – και τα χρήματα τα εισπράττει η δημοτική επιχείρηση και στην συνέχεια τα διαθέτει στο Δήμο. Πρόταση του σωματείου μας ήταν τα χρήματα να τα εισπράττει ο Δήμος και να διατίθενται αποκλειστικά για την ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Όλα αυτά τα χρόνια και παρά την επιμονή του σωματείου η προηγούμενη δημοτική αρχή, όπως και η σημερινή μέχρι σήμερα,  δεν διεκδίκησε τον κοινωνικό πόρο (τέλος ανακύκλωσης) από το υπουργείο που πρέπει να εισπράξει ο δήμος για τα ανακυκλώσιμα υλικά που έχει περισυλλέξει.

Σήμερα η κατάσταση στην καθαριότητα στην πόλη δεν είναι καλή. Οι εργαζόμενοι που έχουν απομείνει στην υπηρεσία καθαριότητας δεν επαρκούν για να έχουμε μια καθαρή ανθρώπινη πόλη. Στα πλαίσια αυτής της κατάστασης δεν είναι αρκετά τα ανακυκλώσιμα υλικά που συγκεντρώνουμε. Είναι σε τροχιά μείωσης. Όχι γιατί δεν ανταποκρίνεται ο κόσμος αλλά ο Δήμος. Αφού τα ανακυκλώσιμα υλικά δεν περισυλλέγονται καθημερινά. Παραμένουν από την Παρασκευή το πρωί έως την Δευτέρα στους κάδους βορρά των ρακοσυλλεκτών, των κυκλωμάτων εμπορίας υλικών  και των ανθρώπων που αναζητούν στα απορρίμματα την επιβίωσή τους. Δεν έχουν τοποθετηθεί όσοι κάδοι χρειάζονται, ιδιαίτερα σε επιλεγμένα σημεία. Δεν λειτουργούν τα δυο απορριμματοφόρα, αφού εδώ και 20 μήνες δεν εφοδιάζονται με φυσικό αέριο. Δεν συντηρούνται και δεν κλειδώνουν οι κάδοι έτσι ώστε να μην έχουμε απώλεια υλικών.

Η δημοτική αρχή αντί να αντιμετωπίσει  τα προβλήματα αυτά και να σχεδιάσει μαζί με τους εργαζόμενους  και το σωματείο  καλύτερα την ανακύκλωση, να διευρύνουμε τα υλικά που συγκεντρώνουμε, συζητά και σχεδιάζει να υπογράψει σύμβαση με την ιδιωτική εταιρεία ΕΕΑΑ Α.Ε. Μάλιστα σε μια στιγμή που έχει υπερωριμάσει η ανάγκη να καταργηθεί η ΕΕΑΑ Α.Ε. και να χρηματοδοτούνται απευθείας οι δήμοι χωρίς τη διαμεσολάβηση της εταιρείας. Την στιγμή που έχει ξεκινήσει η διαβούλευση για τον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων από την κυβέρνηση και το τοπικό σχέδιο από την περιφέρεια και ενώ θα έπρεπε η δημοτική αρχή να απαιτεί αναδρομικά την χρηματοδότηση για τα ανακυκλώσιμα υλικά από το υπουργείο περιβάλλοντος, χωρίς τη μεσολάβηση της ιδιωτικής εταιρείας, την χρηματοδότηση του Δήμου για υλικοτεχνική υποδομή, για προσλήψεις μονίμου προσωπικού.

Το σωματείο μας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία της πόλης μας και τους εργαζομένους ανέλαβε πρωτοβουλίες και αγωνίζεται για να μην υπάρχει συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών  στη διαχείριση των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, και παράλληλα αναπτύσσει δράσεις στην κατεύθυνση να αλλάξει πολιτική η δημοτική αρχή και να μην υπογράψει σύμβαση με την ΕΕΑΑ Α.Α.  Το δημοτικό συμβούλιο να μην προχωρήσει  σε σύμβαση με την εταιρεία γιατί αυτό είναι σε βάρος του δήμου και του δημόσιου συμφέροντος.

Ξεκινήσαμε από το περασμένο Φεβρουάριο με στάσεις εργασίας, με παρεμβάσεις στο δήμαρχο χωρίς μέχρι σήμερα αποτέλεσμα. Στη συνέχεια προχωρήσαμε και ενημερώσαμε μια σειρά κρατικούς φορείς και τα συναρμόδια υπουργεία. Συναντηθήκαμε διαδοχικά με την περιφερειάρχη κ. Δούρου, στο υπουργείο εσωτερικών με τον Γενικό  Γραμματέα κ. Πουλάκη, τον υπουργό περιβάλλοντος κ. Λαφαζάνη, τον αναπληρωτή υπουργό περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη. Όλοι έδειξαν να κατανοούν τις θέσεις του σωματείου για τη διαχείριση των απορριμμάτων και εξήραν το δημοτικό σύστημα ανακύκλωσης του Δήμου Βύρωνα.

Στο υπουργείο εσωτερικών ο κ. Πουλάκης και οι εκπρόσωποι που ήταν στη συνάντηση,  μας είπαν ότι στα πλαίσια του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων θα δοθεί η δυνατότητα οι δήμοι να χρηματοδοτούνται για την ανακύκλωση χωρίς τη συμμέτοχη της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.. Δεν απέκλεισαν και τη λειτουργία ιδιωτικών εταιρειών.

Ο υπουργός περιβάλλοντος κ. Λαφαζάνης μας διαβεβαίωσε ότι στα πλαίσια του εθνικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων  θα αλλάξει το σημερινό θεσμικό πλαίσιο.  Προτίθεται να προχωρήσει στην αναδιοργάνωση του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), που θα αναλάβει και τη χρηματοδότηση των Δήμων, χωρίς την ανάμιξη ιδιωτικών εταιρειών (ΕΕΑΑ Α.Ε. ). Θα επιδιώξει να καταργηθούν οι ιδιωτικές εταιρείες στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και τα ΣΙΔΤ. Και πρόσθεσε ότι τα δυο συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών θα προωθήσουν σύντομα σχετική νομοθεσία.  Σε άλλο μήκος κύματος ήταν η τοποθέτηση του αναπληρωτή υπουργού περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη,  όπου μας είπε ότι δεν θα πάει κόντρα στην πολιτική της Ε. Ένωσης και των οδηγιών της, που προβλέπουν την συμμετοχή των ιδιωτικών εταιρειών στη διαχείριση της ανακύκλωσης, ενώ θεώρησε δίκαιο το αίτημα της χρηματοδότησης του δήμου για την ανακύκλωση.

Με πρωτοβουλία του σωματείου έγινε σύσκεψη των φορέων και συλλογικοτήτων της πόλης όπου συζητήθηκε το ζήτημα της καθαριότητας στην πόλη. Κανένας από τους φορείς και τις συλλογικότητες που παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν, δεν υποστήριξε τη συμμετοχή ιδιωτικής εταιρείας στη διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλη, ενώ στηλίτευσαν τα προβλήματα που υπάρχουν στην καθαριότητας της πόλης.

Το σωματείο μας θα εντείνει τη δράση του σε μια προσπάθεια να αλλάξει πολιτική η δημοτική αρχή, να παραιτηθεί από τα σχέδια συμμετοχής της ιδιωτικής εταιρείας και να ασκήσει μια πολιτική υπεράσπισης και διεύρυνσης του δημόσιου χαρακτήρα των απορριμμάτων. Να διεκδίκηση από το υπουργείο περιβάλλοντος την χρηματοδότηση του δήμου (τέλος ανακύκλωσης), για τα ανακυκλώσιμα υλικά που περισυλλέγει χωρίς την διαμεσολάβηση της ΕΕΑΑ Α.Ε. Να ασκήσει πολιτική διεκδίκησης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας.  Επανασχεδιασμό της υπηρεσίας καθαριότητας με την τοποθέτηση περισσοτέρων κάδων ανακύκλωσης και την περισυλλογή περισσοτέρων υλικών όπως καμένα λάδια, μέταλλα, ρούχα, μπαταρίες, κομποστοποίηση  κλπ. Να ανακληθεί η απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την εκχώρηση σε ιδιωτική εταιρεία της περισυλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.  Να παρθούν μέτρα για καλύτερες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Μέσα ατομικής προστασίας, γιατρό εργασίας. Ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν με το πρόγραμμα της κοινωφελής εργασίας στην καθαριότητα χρειάζεται να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα  όπως (Βαριά και ανθυγιεινά, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας, ωράριο, άδεια  κ.λπ.)

Καλούμε τη δημοτική αρχή να μην προχωρήσει τα σχέδια της και να μην υπογράψει σύμβαση με την ΕΕΑΑ Α.Ε. Πολύ περισσότερο που η σύμβαση της εν λόγω εταιρείας με το δημόσιο (ΕΟΑΝ) τελειώνει το 2015. Να ξεκινήσει η συζήτηση με το σωματείο και όλους τους φορείς  και συλλογικότητες της πόλης για το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, που πρέπει να εκπονηθεί, στα πλαίσια του εθνικού σχεδιασμού. Καλούμε όλες τις δημοτικές παρατάξεις και τους δημοτικούς συμβούλους να μην συνενώσουν- ψηφίσουν μια πολιτική που θα εισάγει τα ιδιωτικά συμφέροντα  στη διαχείριση των απορριμμάτων. 

Απευθυνόμαστε στους κοινωνικούς και μαζικούς φορείς και τις συλλογικότητες της πόλης και τους καλούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να απαιτήσουμε μια καλύτερη ζωή σε μια πιο καθαρή πόλη. Τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

 Καλούμε τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, έτσι ώστε εάν η δημοτική αρχή του Δήμου Βύρωνα συνέχιση να επιμένει να υπογράψει σύμβαση για τη συμμέτοχη ιδιωτών στη διαχείριση των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης  να αντισταθούμε έγκυρα και δυναμικά ώστε να ανατρέψουμε την πολιτική της. 

Το σωματείο εργαζομένων θα συνεχίσει και θα εντείνει τη δράση του στην κατεύθυνση της υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα του δήμου και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες χωρίς τη συμμετοχή των ιδιωτικών συμφερόντων.

Για να γίνουν άμεσα προσλήψεις μονίμου προσωπικού, που αποτελεί προϋπόθεση για να υπάρχει ουσιαστική καθαριότητα στην πόλη.

 Για να διατίθενται για την καθαριότητα τα χρήματα  που πληρώνουν (υπέρογκα τέλη καθαριότητας) οι πολίτες στο δήμο μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, στην προοπτική της μείωσης των δημοτικών τελών έως την  κατάργησή τους.

Για μια καθαρή ανθρωπινή πόλη με  σύγχρονες συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπή μισθό για τους εργαζόμενους. Για την υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Εγγραφή σε ενημερώσεις
Ειδοποίηση για
guest

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια