Νέα τμήματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Βύρωνα για την περίοδο 2014 -2015

O Δήμος Βύρωνα και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βύρωνα στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 19/1/2015 στο Δημαρχείο Βύρωνα, Καραολή και Δημητρίου 36-44, στο 1ο όροφο.
Ημέρες και Ώρες Αιτήσεων: Δευτέρα έως Παρασκευή 12.00-14.00 μ.μ.

Κατά την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βύρωνα μπορούν να υλοποιηθούν τμήματα για τα ακόλουθα Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ
1.1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25
1.2 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50
1.3 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25
1.4 Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25
1.5 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25
1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25
1.7 Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25
1.8 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25
1.9 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25
1.10 Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού 25
1.11 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25
1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΕΣ
2.1 Περιβάλλον και καθημερινή ζωή 25
2.2 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι 25
2.3 Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις 25
2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25
2.5 Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή 25
2.6 Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων 25
2.7 Αστικοί λαχανόκηποι 25
2.8 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25
2.9 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25
2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25
2.11 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων 15
3 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΡΕΣ
3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50
3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25
3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα 50
3.8 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25
4 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΕΣ
4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25
4.2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25
4.3 Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50
4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25
4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25
4.6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.9 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.10 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.11 Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.12 Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.13 Βασικά Αγγλικά Α1 50
4.14 Βασικά Αγγλικά Α2 50
4.15 Βασικά Γαλλικά Α1 50
4.16 Βασικά Γαλλικά Α2 50
4.17 Βασικά Γερμανικά Α1 50
4.18 Βασικά Γερμανικά Α2 50
4.19 Βασικά Ιταλικά Α1 50
4.20 Βασικά Ιταλικά Α2 50
5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΕΣ
5.1 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 25
5.2 Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο 25
5.3 Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία 25
5.4 Διαχείριση χρόνου 25
5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25
5.6 Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας 25
5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25
5.8 Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες 50
5.9 Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή 25
6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΩΡΕΣ
6.1 Ιστορία της Τέχνης 25
6.2 Εικαστικό Εργαστήρι 50
6.3 Φωτογραφία 25
6.4 Κινηματογράφος 25
6.5 Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο 50
6.6 Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) 50
6.7 Εργαστήρι μουσικής 50
6.8 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 50
6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25
6.10 Τοπική Ιστορία 25
6.11 Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός 25
7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΩΡΕΣ
7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25
7.2 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50
7.3 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50
7.4 Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25
7.5 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) 125
7.6 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2) 175
7.7 Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων 25
7.8 Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50
7.9 Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50
ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ
1 Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία 25
2 Εργαστήρι Ζαχαροπλαστικής με παραδοσιακές συνταγές 35
3 Εργαστήρι Μαγειρικής με παραδοσιακές συνταγές 35
4 Χρήση ελεύθερου λογισμικού 25
5 Εθελοντισμός και κοινωνική δράση 25
6 Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη λογοτεχνίας 25
7 Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία 25
8 Ανακύκλωση και κομποστοποίηση 25
9 Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας 25
ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ
1 Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος 50

Τα εθνικά διευρυμένα  προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες άνω των 18 κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.

Για την έναρξη κάθε τμήματος μάθησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευομένων.

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η προσκόμιση αντιγράφου Αστυνομικής Ταυτότητας (και οι 2 όψεις σε μία σελίδα) ή Διαβατηρίου. Αιτήσεις που στέλνονται ηλεκτρονικά δεν γίνονται αποδεκτές από το ΚΔΒΜ.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε:

  • Μακοπούλου Αικατερίνη, τηλ. 2132008600
  • Φουντούκη Όλγα, τηλ. 2132008677

Υπεύθυνος Δήμου:

  • Φραγκιαδάκης Γιάννης, τηλ. 6972414920

Υπεύθυνοι Κ.Β.Δ.Μ.:

  • Γεωργάκη Ειρήνη, Υπεύθυνη Οργάνωσης
  • Κρόκου Βίκυ, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας

Τηλ. επικοινωνίας:

  • 2132008643
Ε-mail:

Συνημμένη θα βρείτε την αίτηση υποψηφίου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Aίτηση Yποψηφίου

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Εγγραφή σε ενημερώσεις
Ειδοποίηση για
guest

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

2 Σχόλια
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
Alexandra Alexandra

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!!! ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ?

Eudokia Verio

μία αξιόλογη κίνηση του Δ.Βύρωνα σε όσους δεν είχαν τις κατάλληλες συνθήκες να μορφωθούν όπως ήθελαν όταν έπρεπε ,αλλά και δίνει το μήνυμα ότι η μάθηση και η μόρφωση δεν έχει ηλικία ΟΣΟ ΖΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΥΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ