Χρ. Παναγιωτόπουλος: “Όχι στην κοινωφελή εργασία”

Άρθρο του Χρήστου Παναγιωτόπουλου, προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΟΤΑ, για τη προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα:

ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
που μεγιστοποιεί την υπερεκμετάλλευση των ανέργων, αντιμετωπίζει τον εργαζόμενο ως ωφελούμενο, επιβάλλει εργασιακές σχέσεις και μισθό μεσαίωνα.

32.000 θέσεις (όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων) θα κατανεμηθούν στους δήμους της χώρας και 3.500 θέσεις στις περιφέρειες. 

Οι δήμαρχοι του Σύριζα και του ΚΚΕ που αποφάσισαν να εφαρμόσουν την κοινωφελή εργασία συμβάλλουν στην περεταίρω απορρύθμιση της εργασίας και εφαρμόζουν μνημονικές πολιτικές που καταγγέλλουν. 

Το πρόγραμμα που παρουσίασε ο υπουργός εργασίας 14/11/2014, υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014- 2015» κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις και  δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Με το πρόγραμμα αυτό ο ένας στους δυο εργαζόμενους στους ΟΤΑ θα εργάζεται πλέον με  μεσαιωνικές σχέσεις εργασίας.  Ονομάζουν ωφελουμένους και όχι εργαζόμενους αυτούς που θα πάρουν μέρος σε αυτό, καταπατώντας με αυτό τον τρόπο κάθε έννοια εργατικού δίκαιου. Η συγκυβέρνηση επιδιώκει με διάφορους τρόπους να απαλλαγεί από παλιούς εργαζόμενους γιατί έχουν υψηλό μισθολογικό κόστος, Μέσα από τη λεγόμενη αξιολόγηση, τον προσχηματικό έλεγχο των συμβάσεων, την κατάργηση υπηρεσιών, θέλει να κάνει απολύσεις για να υπηρετήσει ένα στρατηγικό σχέδιο που έχει ως στόχο να δημιουργήσει  ένα μικρότερο, αντιδραστικότερο, ανταποδοτικότερο στη λειτουργία του κράτος στην κεντρική και τοπική   δημόσια διοίκηση. Με εργαζόμενους ευέλικτους με ελάχιστα δικαιώματα και χαμηλό μισθολογικό κόστος. Τον στρατηγικό αυτό αντιδραστικό στόχο προωθούν με την κοινωφελή, την εθελοντική εργασία, το νέο μισθολόγιο- φτωχολόγιο που ετοιμάζουν για το δημόσιο, καθώς  και με τις πολιτικές που επεξεργάζονται και  σπρώχνουν εργαζόμενους σε πρόωρη συνταξιοδότηση.  

Οι προσλήψεις στην κοινωφελή εργασία θα γίνουν με επίβλεψη του ΑΣΕΠ, θα αφορούν 117 ειδικότητες και αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο. Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος και τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη- εργαζόμενου) των ωφελουμένων που θα προσλάβει ο Επιβλέπων Φορέας (Δήμος/Περιφέρεια).

Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο που θα προσληφθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:

 α) σε 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 490 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών και β) σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις. Εκτός από τα ποσά που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση στους ωφελούμενους (άδεια, επίδομα αδείας, ειδικές άδειες κ.α.) και γενικώς δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, πέραν των ρητώς προβλεπομένων στην παρούσα Κ.Υ.Α.

Με τη λήξη του προγράμματος, οι ωφελούμενοι απολύονται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. ΙΔ1 του Ν. 4152/2013. Σημαντική αλλαγή επέρχεται μόνο στην ασφάλιση όσων ανέργων κατηγορία ΥΕ απασχοληθούν σε υπηρεσίες καθαριότητας όπου θα έχουν βαρέα ένσημα.

Οι δημοτικές αρχές της αριστεράς που δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό, πορεύονται δεξιά σε ένα ζήτημα που έχει στρατηγική σημασία για την εργατική τάξη της χώρας. Με την πολιτική τους αυτή συνεισφέρουν στην ακόμη μεγαλύτερη υποτίμηση της εργατικής δύναμης και της μείωσης του μισθολογικού κόστους για το κράτος εργοδότη.  Συμβάλουν στην εφαρμογή των βάρβαρων μνημονικών πολιτικών, στην καταπάτηση των εργατικών δικαιωμάτων, στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και στην υπερεκμετάλλευση των ανέργων. Βάζουν και αυτές ένα ακόμη λιθαράκι στην απορρύθμιση της εργασίας, διαψεύδοντας προσδοκίες όσων έλπιζαν ότι οι δήμαρχοι της αριστεράς  θα ασκήσουν μια πολιτική φιλολαϊκή, φιλεργατική  και ότι θα «έσκιζαν τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους». Οι παρατάξεις αυτές στις πρόσφατες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές καλούσαν το λαό να καταψηφίσει τους μνημονικούς δημάρχους και ότι θα αντισταθούν για να καταργηθούν οι αντεργατικές πολίτικές.

Μπορεί τα κόμματα της αριστεράς ΚΚΕ – ΣΥΡΙΖΑ να καταψήφισαν στην Βουλή το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έρχονται όμως τα στελέχη αυτών των κομμάτων τώρα ως δημοτικές αρχές ( δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι) επικαλούμενοι τα ίδια επιχειρήματα με τους δημάρχους της αστικής πολιτικής και των μνημονίων και αποφασίζουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό και υποχρεωτικό από την κεντρική εξουσία. Συμβάλλουν με την πολιτική τους αυτή να ενισχύεται η αναξιοπιστία των πολιτικών και των κομμάτων στη σχέση τους με το λαό, αφού αλλά καταγγέλλουν και άλλα κάνουν όταν ασκούν και αυτοί εξουσία. Απογοητεύουν το λαό, δεν μπορούν να τον εμπνεύσουν, να τον κερδίσουν και να αποτελέσουν την ελπίδα αναγέννησης του εργατικού κινήματος και διεξόδου από την κρίση προς όφελος του λαού όταν ασκούν και εφαρμόζουν αστικές αντεργατικές πολιτικές. Τα δημοτικά συμβούλια και οι δημοτικές αρχές που έχουν αναφορά στην αριστερά  θα πρέπει να επανεξετάσουν τη στάση τους, να μην εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα και να πρωταγωνιστήσουν μαζί με τα συνδικάτα και τους ανέργους σε ένα κίνημα διεκδίκησης σταθερής εργασίας με δικαιώματα, αξιοπρεπή μισθό, μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ΤΩΡΑ. Οι συνδικαλιστικές δυνάμεις όλης της αριστεράς οφείλουν με συνέπεια υπερασπιζόμενοι τα εργατικά δικαιώματα να αντισταθούν ενάντια σε αυτές της πολιτικές, να μην συναινέσουν, να μην σωπάσουν, επειδή τις εφαρμόζουν δημοτικές αρχές των  κομματικών – πολιτικών τους χώρων. Θα δοκιμαστούν και αυτές στην πράξη για την πολιτική τους.

Ο εφιάλτης της ανεργίας δεν περιορίζεται  πολύ περισσότερο δεν αντιμετωπίζεται με αυτές τις πολιτικές που προωθούν οι δυνάμεις του κεφαλαίου, συγκυβέρνηση, η Ε. Ένωση και το Δ.Ν.Τ. και εφαρμόζουν και οι δήμαρχοι. Οι άνεργοι δεν χρειάζονται πολιτικές που ανακυκλώνουν την ανεργία, που παρέχουν περιορισμένη απασχόληση χωρίς δικαιώματα και αξιοπρεπή μισθό. Δεν χρειάζονται πολιτικές ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας. Οι πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις της αριστεράς και στην τοπική διοίκηση – αυτοδιοίκηση οφείλουν να πρωτοστατήσουν σε ένα κίνημα ταξικής ενότητας των εργαζομένων και των ανέργων υπεράσπισης και διεκδίκησης σταθερής εργασίας. Για να βρουν δουλειά οι άνεργοι χρειάζεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις σταθερής εργασίας, ένα πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και με δημόσιες επενδύσεις. Χρειάζεται να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ και το δημόσιο για να υπάρξει επανεκκίνηση στην λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών. Να υπάρξουν προγράμματα αυτεπιστασίας στους ΟΤΑ και να σταματήσουν οι αναθέσεις έργων σε εργολάβους και η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών. Να μειωθούν οι ώρες εργασίας και τα όρια ηλικίας για την σύνταξη στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Να απαγορευτούν οι απολύσεις. Σε μια τέτοια πολιτική κατεύθυνση είναι ανάγκη να κινηθούν οι δημοτικές αρχές της αριστεράς και όχι να γίνονται το μακρύ χέρι εφαρμογής της βάρβαρης πολιτικής των μνημονίων.

Υ.Γ. Μεταξύ των Δήμων που έχουν ζητήσει και θα εφαρμόσουν την κοινωφελή εργασία είναι:

ΑΓ. Παρασκευή 151 ωφελούμενοι. Αιγάλεω 200, Βύρωνα 134, Ζωγράφου 210, Καισαριανή 78, Χαλάνδρι 190, Χαϊδάρι 138, Φιλαδέλφεια 106, Πετρούπολη 54, Ν. Ιωνία 191, Κερατσίνι 260, Πατρέων 581.

Παναγιωτόπουλος Χρήστος
Πρόεδρος σωματείου  εργαζομένων Δήμου Βύρωνα.
Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΟΤΑ.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Εγγραφή σε ενημερώσεις
Ειδοποίηση για
guest

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια