Αθλητικός Όμιλος Καρέα: “Φτάνουν οι συνεργασίες με ιδιώτες στον αθλητισμό του Βύρωνα”

Πηγή: aokarea.gr

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Αθλητικός Όμιλος Καρέα σχετικά με την διοργάνωση 3×3 Urban Legends, που διοργανώθηκε από ιδιωτική εταιρεία με την υποστήριξη του Δήμου Βύρωνα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ανακοίνωση κανένας από τους αρμόδιους φορείς δεν ενημέρωσε την ομάδα για την διοργάνωση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα στα προγράμματα προπονήσεων των ακαδημιών όλων των ομάδων.

Επίσης κατηγορεί την δημοτική αρχή οτι ενώ θα μπορούσε να διοργανώσει δωρεάν την συγκεκριμένη εκδήλωση, με τη βοήθεια των αθλητικών σωματείων του Δήμου μας, που διατηρούν τμήματα καλαθοσφαίρισης, προτίμησε να την παραχωρήσει σε μια ιδιωτική εταιρία με κόστος συμμετοχής 8€ ανά αθλητή.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΕΑ
Τμήμα Ακαδημιών

Ενημερωθήκαμε από τις αφίσες  και όχι από τον Αθλητικό Οργανισμό του  Δήμου Βύρωνα επίσημα (ούτε τηλεφωνική επικοινωνία) ,δύο μέρες πριν την διοργάνωση για άλλη μία αθλητική δραστηριότητα αγώνων 3χ3 Basketball στην πόλη μας ,που παραχωρήθηκε σε ιδιωτική εταιρεία!!!!
Μας προκαλεί εντύπωση  που στην αφίσα της  διοργάνωσης υπάρχει η φράση «με την υποστήριξη του Δήμου Βύρωνα» .
… εννοούμε παραχωρούμε τους  χώρους  και τους αθλητές  σαν ένα απλό πελατολόγιο…με’ αμοιβή συμμετοχής  8 ευρώ !!!

Την συγκεκριμένη διοργάνωση θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε δωρεάν όλα τα αθλητικά σωματεία του Δήμου μας  όπως τον Αθλητικό  Όμιλο  Καρέα , Αθηναϊκό , Δόξα Βύρωνα , Νέοι Βύρωνα που διατηρούν τμήματα καλαθοσφαίρισης  …

Προτιμήθηκε όχι μόνο να μην προταθεί  η  διοργάνωση  αλλά να διαταράξουμε και τα προγράμματα προπονήσεων των ακαδημιών όλων των ομάδων , προσκαλώντας τα Παιδιά να συμμετάσχουν  στην διοργάνωση ιδιώτη που του εκχωρήθηκε το δικαίωμα αυτό καθώς και η χρήση των αθλητικών  χώρων από τον ίδιο τον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Βύρωνα   .

Μας κάνει μεγάλη εντύπωση και διερωτώμεθα  ποιος γονέας θα επιτρέψει στο Παιδί του να συμμετάσχει σε μία διοργάνωση  με τους παρακάτω όρους συμμετοχής που διαβάσαμε στην επίσημη ιστοσελίδα των διοργανωτών .

Κανείς από τον  Δήμο Βύρωνα δεν έδωσε λίγο προσοχή σε αυτούς τους όρους για να αντιληφθεί …
Δεν μπορεί  τόσο πρόχειρα δημόσιος φορέας  που φιλοξενεί  στους χώρους του διοργάνωση ιδιώτη και μάλιστα με αμοιβή συμμετοχής  να  επιτρέπει τέτοιου είδους όρους  .

Εκφράζουμε την αντίθεση μας για όλη την προχειρότητα της διοργάνωσης  και παραθέτουμε τους όρους συμμετοχής της  , τα συμπεράσματα δικά σας…

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΕΑ

Το Παιδί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής του κατωτέρω υπογράφοντος, ο οποίος εφ’ εξής θα αποκαλείται «Συμμετέχων», στο πρόγραμμα καλαθοσφαίρισης «………………………….», εφ’ εξής «Εκδήλωση», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την …(ημερομηνία), στην … (τόπο), ο «Συμμετέχων» και ο «Γονέας ή Κηδεμόνας του Συμμετέχοντος», δηλώνουν δια της παρούσης για τον εαυτό τους ατομικά και ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή πληρεξούσιοι του Συμμετέχοντος, των κληρονόμων του και των εγγυτέρων συγγενών του.

Αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι «ο Συμμετέχων» θα συμμετάσχει στο πλαίσιο της «Εκδήλωσης» σε δραστηριότητες που ενέχουν κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένης όλως ενδεικτικώς της προσωρινής ή μόνιμης αναπηρίας και θανάτου και σημαντικές απώλειες οικονομικής και κοινωνικής φύσης, οι οποίες μπορεί να προέλθουν όχι μόνο από τις πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου του «Συμμετέχοντος» ακόμα κι αν οφείλονται σε αμέλεια, αλλά και από τις πράξεις, παραλείψεις τρίτων ακόμα κι αν οφείλονται σε αμέλεια, τους κανόνες του παιχνιδιού ή την κατάσταση των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στην «Εκδήλωση». Επίσης, αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι μπορεί να προκύψουν και οποιοσδήποτε άλλος κίνδυνος, που δεν είναι γνωστός στους Διοργανωτές ή στον «Συμμετέχοντα», ατομικά ή όπως αυτός εκπροσωπείται ή που δεν μπορεί να προβλεφθεί επί του παρόντος σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας.

Αναλαμβάνει και αποδέχεται όλους τους προαναφερόμενους κινδύνους και αναλαμβάνει προσωπικά κι απεριόριστα την ευθύνη για οποιαδήποτε μερική και ολική ζημία ή βλάβη προκύψει σε σχέση με τέτοιου είδους τραυματισμό, προσωρινή ή μόνιμη αναπηρία ή θάνατο.

Παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης (ενδεικτικά λόγω θανάτου, βλάβης του σώματος ή της υγείας ή βλάβης της περιουσίας) του άνωθι υπογράφοντος και οποιουδήποτε εκπροσώπου του, κληρονόμου του, πληρεξουσίου του, εγγυτέρου συγγενή του (που συνολικά αποκαλούνται εφ εξής «Δηλούντες»), οι οποίες (αιτίες) προέκυψαν ή μπορεί να προκύψουν στο μέλλον σε οποιονδήποτε εκ των Δηλούντων εξ αιτίας της συμμετοχής του «Συμμετέχοντος» στην «Εκδήλωση» ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, και τις οποίες ενδέχεται οποιοσδήποτε εκ των Δηλούντων να διεκδικήσει σε βάρος των διοργανωτών, οποιωνδήποτε χορηγών της «Εκδήλωσης» καθώς επίσης και των αντίστοιχων νομικών προσώπων αυτών,  των λοιπών «Συμμετεχόντων», διαιτητών, προπονητών και γενικότερα των προστηθέντων των διοργανωτών και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, σε βάρος λοιπών ιδιοκτητών ή μισθωτών των εγκαταστάσεων, που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της «Εκδήλωσης» (συνολικά εφ εξής αποκαλούμενοι «Διοργανωτές»)

Υπόσχεται να μην προξενήσει βλάβη, να προφυλάσσει και να αποζημιώσει τους Διοργανωτές συνολικά και καθέναν ξεχωριστά ευθυνόμενος για οποιαδήποτε βλάβη, θετική ή αποθετική ζημία (διαφυγόν κέρδος) μπορεί να υποστούν λόγω της συμμετοχής του «Συμμετέχοντος» στην «Εκδήλωση» ή από οποιαδήποτε σχετική αιτία, ακόμη και αν οφείλεται σε αμέλεια των Δηλούντων.

Αναφορικά με τη συμμετοχή του «Συμμετέχοντος» στην «Εκδήλωση», συγκατατίθεται ρητά και παραχωρεί ανεπιφύλακτα στους Διοργανωτές, χωρίς υποχρέωση των Διοργανωτών σε αποζημίωση αυτού, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όνομα του «Συμμετέχοντος», τη φωνή του, τις δηλώσεις του, τις φωτογραφίες του, την εικόνα του, τις ενέργειές του κατά τη διάρκεια της «Εκδήλωσης» και/ή βιογραφικά στοιχεία σε οποιαδήποτε ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη μορφή (συμπεριλαμβανομένης όλως ενδεικτικώς οποιασδήποτε μορφής παρουσίασης, είτε φωτογραφικής είτε σε βίντεο ή άλλου είδους μετάδοσης ή αναπαραγωγής) συνολικά ή αποσπασματικά, για λόγους προώθησης, εμπορικούς ή άλλους, χωρίς χρονικό περιορισμό, παγκοσμίως, σε οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, είτε είναι σήμερα υπαρκτό είτε πρόκειται να δημιουργηθεί στο μέλλον.

Δηλώνει και αναγνωρίζει ότι ο «Συμμετέχων» βρίσκεται σε άριστη υγεία και δεν υπάρχει κανένας λόγος και κανένας περιορισμός σχετικά με τη φυσική του κατάσταση και υγεία που να παρεμποδίζει τη συμμετοχή του στην «Εκδήλωση».

Χορηγεί στους διοργανωτές τη ρητή συγκατάθεση του προκειμένου να παρασχεθεί στον «Συμμετέχοντα» επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Συναινεί ρητά ότι η παρούσα ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και τα μέρη ρητά συμφωνούν ότι, για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σε σχέση με την παρούσα «Εκδήλωση», εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

Ρητά αποδέχεται ότι η παρούσα Δήλωση διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και ότι σε περίπτωση που κάποιος όρος αυτής κριθεί παράνομος ή καταχρηστικός από τα αρμόδια Δικαστήρια, συμφωνεί ότι οι λοιποί όροι θα παραμείνουν σε ισχύ και θα επιφέρουν τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα γράφτηκε σε γλώσσα την οποία κατανοώ και αναγνωρίζω ότι κατανοώ πλήρως όλους τους όρους που τίθενται σε αυτήν. Δηλώνω ότι αβίαστα και με τη θέληση μου υπογράφω την παρούσα ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ και δηλώνω ότι ουδεμία προφορική υπόσχεση ή δέσμευση των Διοργανωτών έλαβε χώρα κι ότι κανένας από τους όρους της παρούσης δεν μπορεί να τροποποιηθεί προφορικά, ούτε μπορεί να προστεθεί νέος όρος.

Πηγή: http://www.playfools.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=98

Δύο ώρες μετά την δημοσίευση του άρθρου η επίσημη ιστοσελίδα του ιδιώτη διοργανωτή κατέβασε τους όρους συμμετοχής  εξ αιτίας αυτού το link δεν οδηγεί στην συγκεκριμένη σελίδα.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ