Αθλητικός Όμιλος Καρέα: “Φτάνουν οι συνεργασίες με ιδιώτες στον αθλητισμό του Βύρωνα”

Πηγή: aokarea.gr

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Αθλητικός Όμιλος Καρέα σχετικά με την διοργάνωση 3×3 Urban Legends, που διοργανώθηκε από ιδιωτική εταιρεία με την υποστήριξη του Δήμου Βύρωνα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ανακοίνωση κανένας από τους αρμόδιους φορείς δεν ενημέρωσε την ομάδα για την διοργάνωση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα στα προγράμματα προπονήσεων των ακαδημιών όλων των ομάδων.

Επίσης κατηγορεί την δημοτική αρχή οτι ενώ θα μπορούσε να διοργανώσει δωρεάν την συγκεκριμένη εκδήλωση, με τη βοήθεια των αθλητικών σωματείων του Δήμου μας, που διατηρούν τμήματα καλαθοσφαίρισης, προτίμησε να την παραχωρήσει σε μια ιδιωτική εταιρία με κόστος συμμετοχής 8€ ανά αθλητή.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΕΑ
Τμήμα Ακαδημιών

Ενημερωθήκαμε από τις αφίσες  και όχι από τον Αθλητικό Οργανισμό του  Δήμου Βύρωνα επίσημα (ούτε τηλεφωνική επικοινωνία) ,δύο μέρες πριν την διοργάνωση για άλλη μία αθλητική δραστηριότητα αγώνων 3χ3 Basketball στην πόλη μας ,που παραχωρήθηκε σε ιδιωτική εταιρεία!!!!
Μας προκαλεί εντύπωση  που στην αφίσα της  διοργάνωσης υπάρχει η φράση «με την υποστήριξη του Δήμου Βύρωνα» .
… εννοούμε παραχωρούμε τους  χώρους  και τους αθλητές  σαν ένα απλό πελατολόγιο…με’ αμοιβή συμμετοχής  8 ευρώ !!!

Την συγκεκριμένη διοργάνωση θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε δωρεάν όλα τα αθλητικά σωματεία του Δήμου μας  όπως τον Αθλητικό  Όμιλο  Καρέα , Αθηναϊκό , Δόξα Βύρωνα , Νέοι Βύρωνα που διατηρούν τμήματα καλαθοσφαίρισης  …

Προτιμήθηκε όχι μόνο να μην προταθεί  η  διοργάνωση  αλλά να διαταράξουμε και τα προγράμματα προπονήσεων των ακαδημιών όλων των ομάδων , προσκαλώντας τα Παιδιά να συμμετάσχουν  στην διοργάνωση ιδιώτη που του εκχωρήθηκε το δικαίωμα αυτό καθώς και η χρήση των αθλητικών  χώρων από τον ίδιο τον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Βύρωνα   .

Μας κάνει μεγάλη εντύπωση και διερωτώμεθα  ποιος γονέας θα επιτρέψει στο Παιδί του να συμμετάσχει σε μία διοργάνωση  με τους παρακάτω όρους συμμετοχής που διαβάσαμε στην επίσημη ιστοσελίδα των διοργανωτών .

Κανείς από τον  Δήμο Βύρωνα δεν έδωσε λίγο προσοχή σε αυτούς τους όρους για να αντιληφθεί …
Δεν μπορεί  τόσο πρόχειρα δημόσιος φορέας  που φιλοξενεί  στους χώρους του διοργάνωση ιδιώτη και μάλιστα με αμοιβή συμμετοχής  να  επιτρέπει τέτοιου είδους όρους  .

Εκφράζουμε την αντίθεση μας για όλη την προχειρότητα της διοργάνωσης  και παραθέτουμε τους όρους συμμετοχής της  , τα συμπεράσματα δικά σας…

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΕΑ

Το Παιδί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής του κατωτέρω υπογράφοντος, ο οποίος εφ’ εξής θα αποκαλείται «Συμμετέχων», στο πρόγραμμα καλαθοσφαίρισης «………………………….», εφ’ εξής «Εκδήλωση», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την …(ημερομηνία), στην … (τόπο), ο «Συμμετέχων» και ο «Γονέας ή Κηδεμόνας του Συμμετέχοντος», δηλώνουν δια της παρούσης για τον εαυτό τους ατομικά και ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή πληρεξούσιοι του Συμμετέχοντος, των κληρονόμων του και των εγγυτέρων συγγενών του.

Αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι «ο Συμμετέχων» θα συμμετάσχει στο πλαίσιο της «Εκδήλωσης» σε δραστηριότητες που ενέχουν κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένης όλως ενδεικτικώς της προσωρινής ή μόνιμης αναπηρίας και θανάτου και σημαντικές απώλειες οικονομικής και κοινωνικής φύσης, οι οποίες μπορεί να προέλθουν όχι μόνο από τις πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου του «Συμμετέχοντος» ακόμα κι αν οφείλονται σε αμέλεια, αλλά και από τις πράξεις, παραλείψεις τρίτων ακόμα κι αν οφείλονται σε αμέλεια, τους κανόνες του παιχνιδιού ή την κατάσταση των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στην «Εκδήλωση». Επίσης, αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι μπορεί να προκύψουν και οποιοσδήποτε άλλος κίνδυνος, που δεν είναι γνωστός στους Διοργανωτές ή στον «Συμμετέχοντα», ατομικά ή όπως αυτός εκπροσωπείται ή που δεν μπορεί να προβλεφθεί επί του παρόντος σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας.

Αναλαμβάνει και αποδέχεται όλους τους προαναφερόμενους κινδύνους και αναλαμβάνει προσωπικά κι απεριόριστα την ευθύνη για οποιαδήποτε μερική και ολική ζημία ή βλάβη προκύψει σε σχέση με τέτοιου είδους τραυματισμό, προσωρινή ή μόνιμη αναπηρία ή θάνατο.

Παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης (ενδεικτικά λόγω θανάτου, βλάβης του σώματος ή της υγείας ή βλάβης της περιουσίας) του άνωθι υπογράφοντος και οποιουδήποτε εκπροσώπου του, κληρονόμου του, πληρεξουσίου του, εγγυτέρου συγγενή του (που συνολικά αποκαλούνται εφ εξής «Δηλούντες»), οι οποίες (αιτίες) προέκυψαν ή μπορεί να προκύψουν στο μέλλον σε οποιονδήποτε εκ των Δηλούντων εξ αιτίας της συμμετοχής του «Συμμετέχοντος» στην «Εκδήλωση» ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, και τις οποίες ενδέχεται οποιοσδήποτε εκ των Δηλούντων να διεκδικήσει σε βάρος των διοργανωτών, οποιωνδήποτε χορηγών της «Εκδήλωσης» καθώς επίσης και των αντίστοιχων νομικών προσώπων αυτών,  των λοιπών «Συμμετεχόντων», διαιτητών, προπονητών και γενικότερα των προστηθέντων των διοργανωτών και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, σε βάρος λοιπών ιδιοκτητών ή μισθωτών των εγκαταστάσεων, που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της «Εκδήλωσης» (συνολικά εφ εξής αποκαλούμενοι «Διοργανωτές»)

Υπόσχεται να μην προξενήσει βλάβη, να προφυλάσσει και να αποζημιώσει τους Διοργανωτές συνολικά και καθέναν ξεχωριστά ευθυνόμενος για οποιαδήποτε βλάβη, θετική ή αποθετική ζημία (διαφυγόν κέρδος) μπορεί να υποστούν λόγω της συμμετοχής του «Συμμετέχοντος» στην «Εκδήλωση» ή από οποιαδήποτε σχετική αιτία, ακόμη και αν οφείλεται σε αμέλεια των Δηλούντων.

Αναφορικά με τη συμμετοχή του «Συμμετέχοντος» στην «Εκδήλωση», συγκατατίθεται ρητά και παραχωρεί ανεπιφύλακτα στους Διοργανωτές, χωρίς υποχρέωση των Διοργανωτών σε αποζημίωση αυτού, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όνομα του «Συμμετέχοντος», τη φωνή του, τις δηλώσεις του, τις φωτογραφίες του, την εικόνα του, τις ενέργειές του κατά τη διάρκεια της «Εκδήλωσης» και/ή βιογραφικά στοιχεία σε οποιαδήποτε ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη μορφή (συμπεριλαμβανομένης όλως ενδεικτικώς οποιασδήποτε μορφής παρουσίασης, είτε φωτογραφικής είτε σε βίντεο ή άλλου είδους μετάδοσης ή αναπαραγωγής) συνολικά ή αποσπασματικά, για λόγους προώθησης, εμπορικούς ή άλλους, χωρίς χρονικό περιορισμό, παγκοσμίως, σε οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, είτε είναι σήμερα υπαρκτό είτε πρόκειται να δημιουργηθεί στο μέλλον.

Δηλώνει και αναγνωρίζει ότι ο «Συμμετέχων» βρίσκεται σε άριστη υγεία και δεν υπάρχει κανένας λόγος και κανένας περιορισμός σχετικά με τη φυσική του κατάσταση και υγεία που να παρεμποδίζει τη συμμετοχή του στην «Εκδήλωση».

Χορηγεί στους διοργανωτές τη ρητή συγκατάθεση του προκειμένου να παρασχεθεί στον «Συμμετέχοντα» επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Συναινεί ρητά ότι η παρούσα ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και τα μέρη ρητά συμφωνούν ότι, για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σε σχέση με την παρούσα «Εκδήλωση», εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

Ρητά αποδέχεται ότι η παρούσα Δήλωση διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και ότι σε περίπτωση που κάποιος όρος αυτής κριθεί παράνομος ή καταχρηστικός από τα αρμόδια Δικαστήρια, συμφωνεί ότι οι λοιποί όροι θα παραμείνουν σε ισχύ και θα επιφέρουν τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα γράφτηκε σε γλώσσα την οποία κατανοώ και αναγνωρίζω ότι κατανοώ πλήρως όλους τους όρους που τίθενται σε αυτήν. Δηλώνω ότι αβίαστα και με τη θέληση μου υπογράφω την παρούσα ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ και δηλώνω ότι ουδεμία προφορική υπόσχεση ή δέσμευση των Διοργανωτών έλαβε χώρα κι ότι κανένας από τους όρους της παρούσης δεν μπορεί να τροποποιηθεί προφορικά, ούτε μπορεί να προστεθεί νέος όρος.

Πηγή: http://www.playfools.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=98

Δύο ώρες μετά την δημοσίευση του άρθρου η επίσημη ιστοσελίδα του ιδιώτη διοργανωτή κατέβασε τους όρους συμμετοχής  εξ αιτίας αυτού το link δεν οδηγεί στην συγκεκριμένη σελίδα.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Εγγραφή σε ενημερώσεις
Ειδοποίηση για
guest

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

4 Σχόλια
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια

…και έπειτα από όλα αυτά η ανάρτηση του Δημάρχου στην προσωπική του σελίδα στο fb!

Εξαιρετική η διοργάνωση του τουρνουά μπάσκετ 3×3 στην πόλη μας από τον Δήμο μας σε συνεργασία με τον διεθνή μπασκετμπολίστα Νίκο Μπουντούρη και υπό την αιγίδα της FIBA! Σημαντική η απόκτηση τεχνογνωσίας για τα στελέχη του ΟΠΑΠ, σημαντική η προβολή του Βύρωνα, σημαντική για τα παιδιά που αγαπουν το μπάσκετ η ένταξη μας στο παγκόσμιο δίκτυο των 3Χ3 πόλεων… Ακόμα πιο σημαντικά τα συμπεράσματα μου για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται κάποιοι τον αθλητισμό στην πόλη! Ώρα να δώσουμε τέλος σε κακές συνήθειες του παρελθόντος και να περάσουμε απο τον πολλές φορές κρατικοδίαιτο σωματειακό αθλητισμό στον γνήσιο μαζικό λαικό αθλητισμό! Ηρθε η ώρα αντί να δημιουργούμε καριερίστες παράγοντες, να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερα ταλέντα.

Έτσι λοιπόν οφείλουμε να βοηθήσουμε την μνήμη όλων !
_Ο τρόπος που αντιλαμβάνονται οι "κάποιοι" τον αθλητισμό στον Βύρωνα είναι ο ίδιος εδώ και πολλά χρόνια

2/8/2009
http://vironas.gr/press/2009/08/%CE%BB%CE%AF%CE%B3%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF/

Κρατικοδίαιτος αθλητισμός είναι ο γνωστός αθλητισμός αγαπημένων σωματείων που … όταν το κράτος έχει ξεχάσει κάθε υποστήριξη (οι εξαιρέσεις θορυβούν διπλά …)

21/2/2010
http://vironas.gr/press/2010/02/%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84/

_Γνήσιος Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός… αυτά είναι τα αστεία που σιγά σιγά μας κοντοζυγώνουν, με ιδιώτες που τους εξουσιοδοτεί ο Δήμος να ζητήσουν 8 ευρώ ανά Παιδί, δηλαδή πόσα ανά οικογένεια για να παίξουν τα Παιδιά μας μισή ώρα …?

_Καριερίστες παράγοντες… είναι όλοι όσοι έδωσαν την ψυχή τους στον αθλητισμό του Βύρωνα μέσα στα γήπεδα και κέρδισαν τον σεβασμό μας???
Αυτοί δεν έβγαλαν μία και έβαλαν πάρα πολλά, δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ τουλάχιστον όσοι εξ ημών μεγαλώσαμε στον Βύρωνα από αυτούς !
Γνωστοί επίσης δόξα το Θεό και όλοι όσοι πέρασαν από τον αθλητισμό του Βύρωνα για να "βγάλουν"…άλλοι "μεροκάματο", άλλοι προβολή , άλλοι για να εξυπηρετήσουν τα επαγγέλματα που είχαν επιλέξει…

_Το πιό άστοχο είναι η αντιπαραβολή… αντί παραγόντων να δημιουργήσουμε ταλέντα…
Εμείς δεν θέλουμε ούτε παράγοντες , ούτε ταλέντα, θέλουμε όλα τα Παιδιά του Βύρωνα για ψυχικούς , σωματικούς και συναισθηματικούς λόγους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό στην Παιδική και Εφηβική ηλικία!
Αν αυτό επιτευχθεί με ή χωρίς παράγοντες δεν μας ενδιαφέρει!
Αν αυτό δεν βγάλει ταλέντα στον Βύρωνα πάλι δεν μας ενδιαφέρει ! (αν έρθουν καλώς να έρθουν , δεν αποτελούν αυτοσκοπό της προσπάθειας μας)
Απαραίτητη προυπόθεση είναι να είναι κοντά στα Παιδιά μας προπονητές με σπουδή και διάθεση!

Εμείς θέλουμε γεμάτα γήπεδα και υγιή χαμογελαστά Παιδιά … το πώς θα γίνει αυτό δεν έχουμε την συνταγή! Αλλά το ψάχνουμε καθημερινά εκεί…στα γήπεδα, με τα Παιδιά, με τους γονείς και οχι με την FIBA ή τον κάθε ιδιώτη που περνάει τον θίασο του μέσα από την αγάπη και τα όνειρα μας !

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΕΑ
Το Παιδί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

…και επειδή θα υπάρξουν βιαστικοί να μιλήσουν για κόντρες και σκοπιμότητες , εκ των προτέρων θα ήθελα να πώ ότι :
"ο Νίκος Χαρδαλιάς συνολικά είναι όχι μόνο γνώστης του αθλητισμού του Βύρωνα, αλλά σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του με μεγάλη προσφορά".

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει τις επιλογές του , δεν κάνει λάθη ή δεν θα εκφρασθούν από μέρους κάθε φορέα ή πολίτη αντιθέσεις και διαφωνίες σε συγκεκριμένα ζητήματα .

Τέλος οι παραλήψεις πολλές φορές γνωρίζω και προσωπικά δεν αφορούν προσωπικά τον Δήμαρχο αλλά συχνά δεν διστάζει να αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη καλύπτοντας καταστάσεις .

Aimilios Sampanis

Καλησπέρα σας, εκπροσωπώ την PlayFools, τους διοργανωτές δηλαδή του τουρνουά 3×3 που πρόσφατα έγινε στον Βύρωνα. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό τουρνουά στο οποίο όποιος επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει. Προφανώς και δεν είναι υποχρεωτικό για κανέναν να λάβει μέρος εφόσον δεν το επιθυμεί και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον Δήμο. Όλο αυτό το διάστημα μας συκοφαντείτε χωρίς να γνωρίζετε τους όρους της συνεργασίας μας με τον Δήμο, ούτε την φύση της διοργάνωσης. Χρησιμοποιείτε για να εξυπηρετήσετε δικές σας σκοπιμότητες (πολιτικές ή άλλες) τους όρους συμμετοχής ή το κόστος συμμετοχής. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όποιον θέλει να πληρώσει το αντίτιμο, και οι όροι συμμετοχής που αφορούν τους ενήλικες -αποκλειστικά-, είναι στην διάθεση του καθένα εάν θέλει να τους υπογράψει. Δεν υπήρξε ποτέ καμία δωρεάν παραχώρηση εγκαταστάσεων -αντίθετα με τους αθλητικούς συλλόγους παρόλο που εισπράττουν μηνιαία συνδρομή από τους γονείς-. Όσον αφορά στην συκοφαντική δυσφήμιση και στην χρήση των λογοτύπων μας επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος μας κατά παντός υπευθύνου.

Αιμίλιος Σαμπάνης

Xenophondas Holevas

Αξιότιμε κύριε Σαμπάνη
Η διαφήμιση σας σε αφίσα του Δήμου Βύρωνα όπου μπήκε σε όλα τα σχολεία της πόλης πείθουν κάθε δημότη του Βύρωνα ότι υπάρχει σχέση συνδιοργάνωσης με τον Δήμο δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι δεν υπήρξε καμία σχέση με τον Δήμο .

Εξ όσον γνωρίζουμε δεν σας συκοφάντησε κάνεις ,γιατί συκοφαντώ σημαίνει κατηγορώ δημοσίως κάποιον άδικα, ψευδώς και ανακριβώς ,σε αντίθεση με τα όσα έχουν λάβει χώρα από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή, είναι δίκαια, αληθή και διατυπώθηκαν με ακρίβεια .

Σκοπιμότητες πολιτικές δεν υπάρχουν στον Αθλητικό Όμιλο Καρέα περιοριστείτε και μην βγάζετε αυθαίρετα συμπεράσματα. Για να αντιληφθείτε τους μόνους λόγους αντίθεσης μας , ξαναδιαβάστε το mail που παραλάβατε στις 19/4/2013 και σας εξηγούσε με σαφήνεια τους λόγους της αντίθεσης μας με την διοργάνωση σας:

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΕΑ ΚΑΡΕΑΣ
19/4/2013
Κύριε Σαμπάνη καλησπέρα

Σας ευχαριστούμε αρχικά για την πρόσκληση σας.

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΕΑ είναι αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο με 30χρονη ιστορία και προσφορά στον τοπικό αθλητισμό .

Ενημέρωση για μία συνεργασία σας με τον θεσμικό φορέα όπου είμαστε ενταγμένοι και είναι ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Βύρωνα δεν θα έπρεπε να γίνεται από εσάς αλλά από αυτόν!
Ανεξάρτητα με το ποιος μας καλεί , σαν φιλοσοφία διαφωνούμε με την παραχώρηση αθλητικών εκδηλώσεων από τον Δήμο σε ιδιώτες όταν η περιοχή μας έχει πολλούς αθλητικούς συλλόγους με αξιόλογους προπονητές που έχουν γνώση και διάθεση να απασχολούν τα Παιδιά της περιοχής .

Διαφωνούμε επίσης με το κόστος συμμετοχής που θέσατε, ειδικά όταν αναζητάτε υποστήριξη μαζική από τους αθλητικούς συλλόγους.

Διαφωνούμε και με την αναταραχή στα προπονητικά προγράμματα που θα δημιουργήσετε στους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής .

Όπως αντιληφθήκατε όλα αυτά δεν ευθύνουν εσάς αλλά τον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Βύρωνα ο οποίος δεν έδωσε και ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την σύνοψη σύμβασης μαζί σας.

Σας ευχαριστούμε για την ευγενική σας διάθεση να μας ενημερώσετε και να μας καλέσετε στην διοργάνωση.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΕΑ
Τμήμα Ακαδημιών

Η όποια αναφορά μας στους όρους συμμετοχής σας δεν αλλοιώθηκαν ,αντιθέτως προβλήθηκαν με ακρίβεια όπως εσείς τους έχετε συντάξει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα σας.
Όσο για το αντίτιμο των 8 ευρώ συμμετοχής δεν γίνεται λόγος συζήτησης υπάρχουν παραστατικά . Επίσης δεν γνωρίζουμε όρους συμμετοχής που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν από τις ιστοσελίδες και από όροι συμμετοχής χρίζονται όροι συμμετοχής για όποιους θέλουν …

Το αν παίρνουν οι αθλητικοί σύλλογοι της περιοχής συνδρομές από τους γονείς και αν εμείς δεν ανταποδίδουμε συνδρομή για τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούμε, αυτό δεν αφορά εσάς, υπάρχουν όργανα και φορείς της πολιτείας αρμοδιότεροι .

Επειδή όμως είστε προπονητές και καθηγητές φυσικής αγωγής θα γνωρίζετε ότι οι αθλητικοί σύλλογοι έχουν ελεγκτικούς μηχανισμούς λειτουργίας, Μέλη, ισολογισμούς , διοικητικά συμβούλια , τακτικές και γενικές συνελεύσεις καθώς επίσης και εργαζόμενους σαν και εσάς όπου δεοντολογικά το έχετε ξεχάσει .Οι συνδρομές λοιπόν είναι για να πληρώνουμε τους κατάλληλους παιδαγωγούς καθηγητές φυσικής αγωγής …

Το ότι δεν υπήρξε δωρεάν παραχώρηση εγκαταστάσεων δεν το γνωρίζαμε ,αν και εμείς δεν έχουμε κάνει καμία αναφορά για ανταποδοτική οφειλή σας προς τον Δήμο , καλό είναι να ακουστεί και αυτό, ως ένας σοβαρός λόγος που ο Δήμος επέλεξε την συνεργασία μαζί σας .

Τέλος σχετικά με τις απειλές σας για δήθεν συκοφαντική δυσφήμηση θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι η δυσφήμηση σας έγινε από εσάς με την τελευταία πρόταση που λέγοντας
«επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος μας κατά παντός υπευθύνου» θυμίζουν το ύφος από τους όρους συμμετοχής σας …άρα τα φαινόμενα δεν απατούν τελικά .

Έπειτα από τις απειλές σας, είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιήσουμε την επιστολή αυτή στην ΕΣΚΑ και σε όλα τα σωματεία μέλη της, να γνωρίζουν τον τρόπο που εσείς επιλέγεται να λειτουργήσετε προσπαθώντας να εκφοβίσετε τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία της ΕΟΚ με προσφορά ετών στο άθλημα χωρίς σεβασμό !