Συμφωνία συνεργασίας του ΣΠΑΥ και του Πανεπιστημίου του Φριμπούργου

Τον καθηγητή Jean-Luc Gurtner, Πρόεδρο του Τμήματος Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Φριμπούργου Ελβετίας υποδέχθηκαν στα γραφεία του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), στελέχη του Συνδέσμου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συμφωνήθηκε ότι το Πανεπιστήμιο του Φριμπούργου θα συμμετέχει στην πρόταση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που θα κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+, με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίησή της στους Δήμους-μέλη του ΣΠΑΥ αλλά και ευρύτερα.

Το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έχει ως κύριο αντικείμενο τον Υμηττό. Το Πανεπιστήμιο του Φριμπούργου διαθέτει πλούσια τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα επιμόρφωσης δασκάλων, παιδικής ψυχολογίας και εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ