Προσφυγή κατά της δημοπράτησης έργου προϋπολογισμού 5,831 εκατ. ευρώ

Προσφυγή κατά της δημοπράτησης έργου κατέθεσαν οι επικεφαλής  των δημοτικών παρατάξεων Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα , Δημοτική Πρωτοβουλία Στάση Βύρωνα και Ενωτική Παμβυρωνιωτική Δημοτική Κίνηση. Το έργο προϋπολογισμού 5,831 εκατ. ευρώ αφορά την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ? ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΑ και προβλέπεται να δημοπρατηθεί την 19η Ιανουαρίου 2010.

Παρακάτω παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο της προσφυγής:

Προς το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

 1. Του Πάλμου Παναγιώτη δημοτικού συμβούλου Βύρωνα , κατοίκου Βύρωνα
 2. Του Σταθόπουλου Κωνσταντίνου δημοτικού συμβούλου Βύρωνα, κατοίκου Βύρωνα, οδός Ιάκωβου Μερκουριάδη 6-8 .
 3. Του Τζιορτζιώτη Σταύρου δημοτικού σύμβουλου Βύρωνα, κατοίκου Βύρωνα Επταπύργου 28, τηλ 6972584651.

ΚΑΤΑ

 1. Της Δημαρχιακής Επιτροπής που αποφάσισε με την αριθμ. 228/2009 την έγκριση κατασκευής και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης του δημοπρατούμενου έργου με τίτλο ¨ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ? ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΑ¨ (Κατεβάστε το επισυναπτόμενο έγγραφο)
 2. Της τεχνικής υπηρεσίας του Δ. Βύρωνα που συνέταξε τα στοιχεία δημοπράτησης του δημοπρατούμενου έργου με τίτλο ¨ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ? ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΑ¨

ΠΕΡΙ
1. Ακύρωσης, ανάκλησης, εξαφάνισης ή τροποποίησης:
1.1. Της απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής Βύρωνα με την αριθμ. 229/2009 που ενέκρινε τους όρους της Διακήρυξης του έργου ¨ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ? ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΑ¨ , το οποίο προβλέπεται να δημοπρατηθεί την 19η Ιανουαρίου 2010
1.2. Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης.

Την 13η Ιανουαρίου παραλάβαμε δια μέσου κ. Τζιορτζιώτη από τις υπηρεσίες του Δήμου Βύρωνα τα τεύχη δημοπράτησης του έργου ¨ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ? ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΑ ¨ το οποίο προβλέπεται να δημοπρατηθεί την 19η Ιανουαρίου και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Βύρωνα.
Μετά από ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων των τευχών δημοπράτησης διαπιστώσαμε ότι ο τίτλος του έργου δεν έχει σχέση με το έργο που προβλέπεται να εκτελεστεί δηλαδή είναι παραπλανητικός, επίσης διαπιστώσαμε μία υπερβολική προχειρότητα στη σύνταξη της μελέτης και των λοιπών στοιχείων ειδικά εάν ληφθεί υπόψη ο προϋπολογισμός του έργου ο οποίος είναι 5.831.000,00 ευρώ !!!!. Αναλυτικά :

 • Ο τίτλος του έργου αναφέρεται σε διευθέτηση ομβρίων υδάτων -έστω και επιφανειακή- όμως τα υδραυλικά έργα σύμφωνα με τα άρθρα 1.1.19 έως και 1.1.24 του προϋπολογισμού είναι μόλις αξίας 43.940,00 ευρώ .
 • Το έργο έχει τίτλο ¨ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ? ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΑ ¨ . Απολύτως πουθενά εκτός από τον τίτλο του έργου δεν περιγράφεται ο τρόπος που θα εξυπηρετήσει το έργο τα ΑΜΕΑ ούτε καν αναφέρεται η σύντμηση ΑΜΕΑ με συνέπεια να κρίνεται ο τίτλος ως ανακριβής και παραπλανητικός.
 • Διαβάζοντας προσεκτικά τα στοιχεία της διακήρυξης εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο τίτλος θα έπρεπε να είναι ¨ΑΛΛΟΣ¨ προϋπολογισμού 5.831.000,00 ευρώ !!!!.
 • Η τεχνική περιγραφή του έργου είναι πολύ πρόχειρη και ανακριβής. Δεν αναφέρεται πουθενά η ονομασία των οδών που επανακατασκευάζονται, δεν αναφέρονται οι οδοί όπου διαστρώνεται νέος τάπητας και είναι συνολικού μήκους περίπου 35 χιλιομέτρων !!!! . Αναφέρεται διάστρωση με αντιολισθηρές πλάκες τσιμέντου στο άρθρο 2.1.4 του προϋπολογισμού αλλά δεν αναφέρεται η ονομασία των οδών.
 • Στο άρθρο 2.1.14 προβλέπεται ασφαλτική στρώση που θα κοστίσει 1.394.400,00 συν 700.000,00 περίπου απρόβλεπτα δηλαδή συνολική δαπάνη 2.094.000,00 ευρώ για άσφαλτο συνηθισμένων προδιαγραφών (κοινής) με αμφίβολα αποτελέσματα από την έως σήμερα εμπειρία στο Βύρωνα. Και πάλι δεν αναφέρονται οι οδοί που διαστρώνονται. Ο δήμος Αθηναίων αλλά και πολλοί άλλοι δήμοι της Αττικής χρησιμοποιούν άσφαλτο υψηλών προδιαγραφών ?αντιολισθηρή- με πολύ καλά αποτελέσματα που θα έπρεπε να προβλεφθεί στο υπό δημοπράτηση έργο.
 • Στα άρθρα 4.1.1 έως και 4.1.3 προβλέπονται δαπάνες 22.860,00 ευρώ για σημάνσεις ενώ αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της Γενικής Συγγραφής και στο άρθρο 19 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων με συνέπεια ο προϋπολογισμός να είναι ανακριβής και σε βάρος του Δ. Βύρωνα.
 • Στο άρθρο 26 της ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων προβλέπεται η χορήγηση στον ανάδοχο εγκεκριμένης οριστικής μελέτης με την υπογραφή της σύμβασης. Επίσης η τεχνική περιγραφή του έργου είναι μιάμιση σελίδα χωρίς καν να προσδιορίζονται οι θέσεις που θα εκτελεστεί το έργο. Είναι απορίας άξιον πως σε ένα τόσου μεγάλου προϋπολογισμού έργο στο οποίο καλούνται τεχνικές εταιρείες 4ης και 5ης τάξης να μην συνοδεύεται η διακήρυξη από απαιτούμενες μελέτες ? έστω και προμελέτες- με επαρκή τεχνική περιγραφή αλλά να δίδονται στον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης πράγμα που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά.
 • Στο άρθρο 12 της διακήρυξης προβλέπεται η εκτέλεση του έργου σε τέσσερις μήνες. Πως είναι δυνατόν ένα έργο προϋπολογισμού 5.831.000,00 ευρώ χωρίς τεχνική περιγραφή ?δεν αναφέρονται πουθενά ονομασίες οδών ούτε καν περιοχές του Βύρωνα- να εκτελεστεί στις τοπικές συνθήκες του Βύρωνα των πολύ στενών οδών ? Δεν θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη προηγούμενη εμπειρία των ετών 2006-2007 όπου και ανάλογα έργα πολύ μικρότερης έκτασης δημιούργησαν τεράστια προβλήματα π.χ. Ιθώμης ? Αγ. Σοφίας και με αμφίβολα αποτελέσματα. Συνεπώς ένα έργο αυτής της τάξης που θα δημοπρατηθεί την 19η Ιανουαρίου θα έπρεπε να συνοδεύεται με πλήρη μελέτη όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του δήμου, ο περιορισμός της όχλησης των περιοχών που θα εκτελούνται τα έργα, η εξυπηρέτηση του σκοπού του έργου, η ποιοτική αναβάθμιση των οδών και των πεζοδρομίων εάν πρόκειται για έργο οδοποιίας, τροποποιήσεις πλάτους πεζοδρομίων, προσπέλαση διαβάσεων από ΑΜΕΑ, διευθέτηση ομβρίων κλπ. κάτι που στη μελέτη που συνοδεύει το υπό δημοπράτηση έργο δεν υπάρχει πράγμα που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά.

Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη βάσιμη και αληθινή και ασκείται εμπρόθεσμα αφού η δημοπρασία θα γίνει την 19η Ιανουαρίου 2010.

Για τους λόγους αυτούς
Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας

ΖΗΤΑΜΕ

 • Να γίνει δεκτή η παρούσα.
 • Να ανακληθούν, ακυρωθούν, άλλως τροποποιηθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις, αποφάσεις, παραλείψεις, κλπ.
 • Να αναγνωριστεί η έλλειψη νομιμότητας της αριθμ. 228/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δ. Βύρωνα.
 • Να αναβληθεί η αυριανή δημοπρασία και να επαναδημοπρατηθεί συνοδευόμενη με την ολοκληρωμένη μελέτη που θα καθορίζει επακριβώς τη θέση (θέσεις) του έργου σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες του Δήμου και το σκοπό που πρόκειται να εξυπηρετήσει.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2010

Πάλμος Παναγιώτης
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Τζιορτζιώτης Σταύρος

Δημοτικοί σύμβουλοι Δ. Βύρωνα

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Εγγραφή σε ενημερώσεις
Ειδοποίηση για
guest

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

2 Σχόλια
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
roula

Τελικά κάποιοι προσπαθούν να υπονομεύσουν κάθε έργο που πάει να γίνει σε αυτή την πόλη…οι παραπάνω κύριοι δεν είχαν κάνει και προσφυγή στο ΣΤΕ για το γκαράζ στο Κέντρο του Βύρωνα και απλά καθυστέρησαν την κατασκευή του αφού το Ανώτατο δικαστήριο απέεριψε την προσφυγή τους? Και κάποιοι από αυτούς με κάποιους ελάχιστους γραφικούς εδώ στον Καρέα δεν προσπαθήσαν να ματαιώσουν τα έργα? Α ρε βούρδουλα που θέλουν..Αντιπολίτευση ισοπέδωσης..τίποτα να μην γίνει μπας και πάρουν καμιά ψήφο!