Η τοποθέτηση του Δημάρχου Βύρωνα στα αιτήματα των εργαζομένων του Δήμου

Απαντήσεις στα ζητήματα που έθεσε το Σωματείο των Εργαζομένων του Δήμου μας, έδωσε ο Δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης, στα πλαίσια της παράστασης διαμαρτυρίας του, θέτοντας ταυτόχρονα και τους  βασικούς πυλώνες της πολιτικής της δημοτικής αρχής που είναι η οικονομική πολιτική, η διοικητική μεταρρύθμιση, το τοπικό σχέδιο αποκομιδής απορριμμάτων, η κοινωνική πολιτική και η σχέση του Δήμου με τους ανθρώπους που εργάζονται σ’ αυτόν.

Ο κ. Κατωπόδης, αναφέρθηκε αρχικά  στη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος με το συνολικό χρέος του να υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Η νέα δημοτική αρχή, στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει με επιτυχία το πρόβλημα, προβαίνει στην περικοπή εξόδων, στην εύρεση νέων εσόδων, στην επίτευξη ρυθμίσεων, διεκδικώντας καλύτερη χρηματοδότηση. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής κατάφερε μέχρι σήμερα να ικανοποιήσει χρονίζοντα προβλήματα των εργαζομένων όπως οι απλήρωτες υπερωρίες, η εκλογική αποζημίωση του 2012 που καθυστερούσε 2,5 χρόνια, η πληρωμή για το γάλα 2 ετών (2013 και 2014) καθώς και των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων στην καθαριότητα.

Για τη διοικητική μεταρρύθμιση, ο Δήμαρχος Βύρωνα αναφέρθηκε σε μια σειρά από διαδικασίες όπως τις τοποθετήσεις προϊσταμένων και διευθυντών, με βάση τις κρίσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου λειτουργώντας νόμιμα και με διαφάνεια, τη σύσταση επιτροπής για την μεταφορά των Νομικών προσώπων και τις αλλαγές που θα γίνουν στον οργανισμό του Δήμου. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην  αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών για μόνιμη πρόσληψη εργαζομένων και στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού  ώστε να είναι εφικτή η πρόσληψη υπαλλήλων με οκτάμηνη σύμβαση.

Για το τοπικό σχέδιο αποκομιδής απορριμμάτων, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, ο κ. Κατωπόδης κατέστησε σαφές την πρόθεση και επιθυμία της δημοτικής αρχής να υπάρξει επαφή με δημόσιο φορέα ικανό να χρηματοδοτήσει έργα που αφορούν την ανακύκλωση και τη στενή συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής για τον ίδιο λόγο.
Ο Δήμαρχος, αναφέρθηκε επίσης στη διερευνητική επαφή που πραγματοποιήθηκε με την Ελληνική Εταιρεία Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), και την πρόταση που του έγινε δίχως όμως να υπάρχει μια τελεσίδικη απόφαση συνεργασίας ή μη.
Ο κ. Κατωπόδης ανέφερε ότι η δημοτική αρχή ανιχνεύει και άλλες μορφές ανακύκλωσης όπως είναι τα οργανικά, η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, λαδιών, καθώς και η επανάκτηση χρησιμοποιημένων αντικειμένων, όπως είναι η ανακατασκευή χρησιμοποιημένων προϊόντων και η επαναπροώθηση τους σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.

Για την κοινωνική πολιτική, ο κ. Κατωπόδης αναφέρθηκε σε ενέργειες της δημοτικής αρχής που έχουν ήδη γίνει, όπως είναι η σύσταση της κοινωνικής υπηρεσίας και η στελέχωση της με ικανό προσωπικό με σαφή πρόθεση να ζητηθεί επιπλέον αριθμός ατόμων στοχεύοντας πάντα στην αρωγή ευπαθών κοινωνικά ομάδων, η  επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της πόλης μας και το πρόγραμμα στέγασης & επανένταξης για αρωγή σε οικογένειες και άτομα που πλήττονται από την κρίση (άστεγους, γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας κλπ).

Για τη σχέση του Δήμου με τους εργαζόμενους, ο Δήμαρχος Βύρωνα αναφέρθηκε αρχικά στη δέσμευση του ότι οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν κανονικά το μισθό τους, ένας κίνδυνος που ελλόχευε και που κλήθηκε να αντιμετωπίσει και να υπερβεί με επιτυχία η Δημοτική Αρχή.
Ταυτόχρονα ανέφερε ότι αρνήθηκε να στείλει στο Υπουργείο  στοιχεία των εργαζομένων, προστατεύοντας τους από πιθανή απόλυση.
Ο Δήμαρχος Βύρωνα, ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του, εξέφρασε για άλλη μια φορά την πρόθεση της δημοτικής αρχής να σταθεί αρωγός στα λογικά αιτήματα των εργαζομένων, να διαβουλευτεί μαζί τους – με το γραφείο του Δημάρχου να είναι ανοικτό για κάθε προσωπικό ή συλλογικό θέμα – αναγνωρίζοντας το δικαίωμα – και για τα δύο μέρη – να έχουν μέσα από εποικοδομητικές επαφές και διαφωνίες σε επιμέρους ζητήματα.

Οι Δήμοι αποτελούν κοινωφελείς οργανισμούς και όχι εταιρείες ή κερδοσκοπικούς οργανισμούς, με τα εμπλεκόμενα μέρη (δημοτική αρχή και εργαζόμενοι), να στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών, ένα «κορυφαίο ζήτημα για μένα προσωπικά που το αναφέρω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου» όπως ανέφερε ο κ. Κατωπόδης στο τέλος της ομιλίας του.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ